Views
8 months ago

Sony HDR-PJ230E - HDR-PJ230E Mode d'emploi Serbe

Sony HDR-PJ230E - HDR-PJ230E Mode d'emploi Serbe

Kako upotrebljavati ovo

Kako upotrebljavati ovo uputstvo U ovom uputstvu se razlike u tehničkim podacima između modela opisuju zajedno. Ako u ovom uputstvu naiđete na napomenu "Modeli sa...", kao dole, proverite da li se opis odnosi na vaš kamkorder. − (Modeli sa projektorom) − (Modeli sa NTSC sistemom boja) Provera naziva modela kamkordera Proverite donju stranu svog kamkordera. Naziv modela (HDR-xxx) Razlike u funkcijama Naziv modela Medij za snimanje Ugrađena memorija + memorijska kartica Memorijska kartica Format signala USB spajanje SteadyShot HDR-CX220/ NTSC Ulaz/izlaz Elektronski – PJ220 HDR-CX220E/ PAL Samo izlaz Elektronski – PJ220E HDR-CX230/ NTSC Ulaz/izlaz Elektronski – PJ230 HDR-CX230E/ PAL Samo izlaz Elektronski – PJ230E HDR-CX280 – NTSC Ulaz/izlaz Optički HDR-CX280E – PAL Samo izlaz Optički HDR-CX290 – NTSC Ulaz/izlaz Optički HDR-CX290E – PAL Samo izlaz Optički 12

Razlike u opremi Ilustracije u ovom uputstvu temelje se na modelu HDR-PJ230E. Naziv modela HDR-CX220/CX220E/CX230/CX230E/CX280/ CX280E/CX290/CX290E HDR-PJ220/PJ220E/PJ230/PJ230E Projektor – Razlike u isporučenom priboru Naziv modela Mrežni adapter Mrežni kabl (kabl napajanja) HDR-CX220/CX220E/CX230/CX230E – – HDR-CX280/CX280E/CX290/CX290E/ PJ220/PJ220E/PJ230/PJ230E Napomene Za sledeće stavke opisi se donose uz naziv modela. – Sigurnosni propisi (str. 2) – Delovi i kontrole (str. 16) – Popis menija (str. 37) – Tehnički podaci (str. 46) 13