Views
9 months ago

Sony HDR-PJ230E - HDR-PJ230E Mode d'emploi Serbe

Sony HDR-PJ230E - HDR-PJ230E Mode d'emploi Serbe

30 – Rukovanje

30 – Rukovanje kamkorderom uz zatvoreni LCD ekran – Još neke funkcije Kad projektovana slika sadržava mnogo crne, moguća je blaga neujednačenost boja. Uzrokuje je refleksija svetla u objektivu projektora i ne radi se o kvaru.

Memorisanje video zapisa i fotografija na računar Reprodukcija snimaka na računaru Softver "PlayMemories Home" omogućava vam prebacivanje video zapisa i fotografija na računar kako biste ih koristili na mnogo načina. Mogućnosti softvera "PlayMemories Home" (Windows) Prebacivanje snimaka sa kamkordera Pregled snimaka u kalendaru Postavljanje snimaka na internet servise Izrada diska Deljenje snimaka u “PlayMemories Online” "PlayMemories Home" možete preuzeti sa sledeće internet adrese. www.sony.net/pm Napomene Za instalaciju softvera "PlayMemories Home" treba vam internet veza. Za koriš ćenje usluge "PlayMemories Online" i drugih internet usluga potrebna je internet veza. Usluge možda nisu dostupne u nekim državama/regijama. Softver za Mac Mac računari ne podržavaju softver "PlayMemories Home". Za importovanje snimaka sa kamkordera na svoj Mac i njihovu reprodukciju koristite odgovarajući softver za Mac računare. Za detalje posetite sledeću internet stranu. http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/ 31