Views
6 months ago

Sony HDR-PJ230E - HDR-PJ230E Consignes d’utilisation Slovaque

Sony HDR-PJ230E - HDR-PJ230E Consignes d’utilisation Slovaque

Opladning af batteriet

Opladning af batteriet vha. vekselstrømsadapteren (modeller med en vekselstrømsadapter) Slut vekselstrømsadapteren () og netledningen () til videokameraet og stikkontakten. Lampen POWER/CHG (opladning) bliver orange. Lampen POWER/CHG (opladning) slukkes, når Jævnstrømsstik batteriet er ladet helt op. POWER/CHGlampen (opladning) DC IN-stik Opladning af batteriet ved hjælp af computeren Kobl videokameraet til en kørende computer vha. Built-in USB Cable. Lampen POWER/CHG (opladning) bliver orange. Lampen POWER/CHG (opladning) slukkes, når batteriet er ladet helt op. Brug USB-tilslutningskablet, når Built-in USB Cable er for kort til forbindelsen. Built-in USB Cable 14 DK Til stikkontakten Juster -mærket på jævnstrømsstikket, så det passer med det på DC IN -stikket Til stikkontakten

Sådan oplades batteriet vha. en AC-UD10 USB-oplader/vekselstrømsadapter (sælges separat) Du kan oplade batteriet ved at koble det Built-in USB Cable til en stikkontakt ved hjælp af en AC-UD10 USB oplader/vekselstrømsadapter (sælges separat). Du kan ikke bruge en transportabel Sony CP-AH2R-, CP-AL- eller AC-UP100-strømforsyning (sælges separat) til at oplade videokameraet. Bemærkninger I standardindstillingen slukkes der automatisk for strømmen, hvis du ikke bruger kameraet i ca. 2 minutter, for a spare på batteriet ([Power Save], s. 34). Opladningstid Anslået tid (min.) for at oplade et helt afladet NP-FV30-batteri (medfølger). Kom godt i gang Når du bruger vekselstrømsadapteren (modeller med en vekselstrømsadapter): 115 min. Når du bruger en computer, der er forbundet med Built-in USB Cable*: 150 min. De opladningstider, som vises herover, er målt, når videokameraet oplades ved en stuetemperatur på 25 °C. Det anbefales, at du oplader batteriet i et temperaturområde fra 10 °C til 30 °C. * Opladningstiderne måles uden brug af USB-tilslutningskablet. 15 DK