Views
9 months ago

Sony HDR-PJ230E - HDR-PJ230E Consignes d’utilisation Slovaque

Sony HDR-PJ230E - HDR-PJ230E Consignes d’utilisation Slovaque

Du kan finde flere

Du kan finde flere oplysninger om din videokameramodel på side: Funktioner og udstyr s. 7 Medfølgende tilbehør s. 8 Klargøring af dit videokamera Indstilling 1 2 16 DK Åbn videokameraets LCD-skærm, og tænd den. Luk LCD-skærmen for at slukke for strømmen. Vælg det ønskede sprog, det geografiske område og tiden vha. multivælgeren. Sådan slås biplyden fra Vælg [Setup] [ General Settings] [Beep] [Off]. Bemærkninger Dato, klokkeslæt og tilstand for optagelsen registreres automatisk på optagemediet. Oplysningerne vises ikke under optagelsen. Du kan imidlertid få dem vist ved at vælge [Data Code] under afspilning. De kan vises ved at vælge [Setup] [ Playback Settings] [Data Code] [Date/Time]. Ændring af optagemedie (modeller med intern hukommelse) I standardindstillingen optages film og fotos på den indbyggede hukommelse. Du kan ændre optagemediet til et hukommelseskort. Vælg [Setup] [ Media Settings] [Media Select] det ønskede medie.

Indsættelse af et hukommelseskort Åbn dækslet, og isæt hukommelseskortet, indtil det klikker på plads. Lampen for tilslutning Hvis du vil skubbe hukommelseskortet ud, skal du give hukommelseskortet et let skub, så det kommer ind. Isæt kortet med det skrå hjørne i den viste retning. Kom godt i gang Bemærkninger For at sikre en stabil drift af hukommelseskortet anbefales det at formatere hukommelseskortet med videokameraet, før det tages i brug første gang (s. 33). Formatering af hukommelseskortet sletter alle data, som er gemt på kortet, og disse data kan ikke genskabes. Gem derfor vigtige data på computeren eller andre steder. Kontrollér, at hukommelseskortet vender korrekt. Hvis du tvinger hukommelseskortet ind i åbningen i den forkerte retning, kan det beskadige hukommelseskortet, åbningen eller billeddataene. Når du isætter eller fjerner hukommelseskortet, skal du sørge for, at hukommelseskortet ikke springer ud og falder på gulvet. Videokameraet understøtter følgende typer hukommelseskort SD-hastighedsklasse Kapacitet (handling bekræftet) Beskrevet i denne vejledning "Memory Stick PRO Duo" (Mark2) "Memory Stick PRO-HG Duo" "Memory Stick XC-HG Duo" — Op til 32 GB Op til 64 GB "Memory Stick PRO Duo" SD-hukommelseskort SDHC-hukommelseskort SDXC-hukommelseskort Klasse 4 eller hurtigere Op til 64 GB SD-kort Der er ikke garanti for betjening med alle hukommelseskort. 17 DK