Views
7 months ago

Sony HDR-PJ230E - HDR-PJ230E Consignes d’utilisation Slovaque

Sony HDR-PJ230E - HDR-PJ230E Consignes d’utilisation Slovaque

Når du bliver ved med

Når du bliver ved med at vælge / under afspilningen, afspilles film helt op til 5 gange omkring 10 gange omkring 30 gange omkring 60 gange. Vælg / under pause for at afspille film langsomt. Hvis du vil gentage diasshowet, skal du vælge [Slideshow Set], når er valgt med knappen Switch Image Type. Bemærkninger Gem alle dine optagne billeder jævnligt på eksterne medier for at undgå, at dine billeddata går tabt. (s. 30) En beskyttet demofilm er optaget på forhånd i standardindstillingen (HDR-PJ230/PJ230E). Sådan afspilles billeder med andre enheder Billeder optaget på videokameraet kan måske ikke afspilles normalt på andre enheder. Billeder optaget på andre enheder kan måske ikke afspilles normalt på videokameraet. Film i standardbilledkvalitet (STD), der er optaget på SD-hukommelseskort kan ikke afspilles på AVudstyr fra andre producenter. Sådan slettes billeder Vælg på afspilningskærmen for film eller billeder. 22 DK

Afspilning af billeder på et tv Du kan finde flere oplysninger om din videokameramodel på side: Funktioner og udstyr s. 7 Medfølgende tilbehør s. 8 Tilslutningsmetoder og billedkvaliteten, der vises på tv-skærmen, varierer afhængigt af det tilsluttede tv og de brugte stik. 3 HD-kvalitet Standarddefinition Gul Hvid Rød AV-kabel HDMIkabel (sælges separat) (medfølger) Signalflow 1 Skift indgangen på tv’et til det tilsluttede stik. Afspil en film eller et billede på videokameraet (s. 21). Bemærkninger Se også i tv’ets betjeningsvejledning. Du skal bruge vekselstrømsadapteren som strømkilden (modeller med en vekselstrømsadapter) (s. 14). Hvis tv’et ikke har HDMI-indgangsstikket, skal du bruge AV-kablet (sælges separat) for at få forbindelse. Når film optages i standarddefinitionsbilledkvalitet (STD), afspilles de igen i standarddefinitionsbilledkvalitet (STD) selv på et HD-tv. Når du afspiller film i standardopløsning (STD) på et 4:3-tv, der ikke er kompatibelt med 16:9- signalet, kan du indstille [ Wide Mode] til [4:3] for at optage film i 4:3-formatet. Hvis du forbinder videokameraet til tv ved hjælp af mere end én type udgangskabel til billeder, får HDMI-udgangen prioritet. Om "Photo TV HD" Dette videokamera er kompatibel med "Photo TV HD"-standarden. "Photo TV HD" giver en detaljeret, fotolignende afbilding af fine strukturer og farver. Ved at tilslutte Sonys Photo TV HDkompatible enheder med et HDMI-kabel* kan du opleve en hel ny verden af billeder i fascinerende HD-kvalitet. * Tv’et skifter automatisk til den relevante tilstand, når der vises billeder. 23 DKOptagelse/afspilning