Views
7 months ago

Sony HDR-PJ230E - HDR-PJ230E Consignes d’utilisation Slovaque

Sony HDR-PJ230E - HDR-PJ230E Consignes d’utilisation Slovaque

Încărcarea

Încărcarea acumulatorului utilizând adaptorul de c.a. (Modele cu un adaptor de c.a.) Conectaţi adaptorul de c.a. () şi cablul de alimentare () la camera video şi la sursa de c.a. Ledul POWER/CHG (încărcare) luminează în portocaliu. Ledul POWER/CHG (încărcare) se stinge atunci Conector de c.c. când acumulatorul este complet încărcat. Led POWER/CHG (încărcare) Încărcarea acumulatorului cu ajutorul computerului Conectaţi camera video la un computer pornit, folosind cablul USB încorporat. Ledul POWER/CHG (încărcare) luminează în portocaliu. Ledul POWER/CHG (încărcare) se stinge atunci când acumulatorul este complet încărcat. Folosiţi cablul de conexiune USB când cablul USB încorporat este prea scurt pentru conectare. Cablu USB încorporat 14 RO La sursa de c.a. Aliniaţi semnul de pe conectorul de c.c. cu cel de pe mufa DC IN Mufă DC IN La sursa de c.a.

Pentru a încărca acumulatorul utilizând un încărcător AC-UD10 USB/adaptor de c.a. (se vând separat) Puteţi încărca acumulatorul conectând cablul USB încorporat la o sursă de c.a., folosind un încărcător AC-UD10 USB/adaptor de c.a. (se vinde separat). Nu puteţi folosi un dispozitiv de alimentare portabil Sony CP-AH2R, CP-AL, sau AC-UP100 (se vinde separat), pentru încărcarea camerei video. Note În setarea implicită, alimentarea se opreşte automat dacă nu utilizaţi camera video timp de aproximativ 2 minute, pentru a economisi energia acumulatorului ([Economisire energ.], p. 35). Durată de încărcare Pregătirea Durata aproximativă (min.) necesară atunci când încărcaţi complet un acumulator NP-FV30 complet descărcat (furnizat). La utilizarea adaptorului de c.a. (modele cu adaptor de c.a.): 115 min. Când utilizaţi computerul conectat cu cablul USB încorporat*: 150 min. Duratele de încărcare prezentate mai sus au fost stabilite la încărcarea camerei video la o temperatură a încăperii de 25 °C. Se recomandă să încărcaţi acumulatorul la un interval de temperatură între 10 °C şi 30 °C. * Duratele de încărcare sunt măszrate fără utilizarea cablului de conexiune USB. 15 RO