Views
7 months ago

Sony HDR-PJ230E - HDR-PJ230E Consignes d’utilisation Slovaque

Sony HDR-PJ230E - HDR-PJ230E Consignes d’utilisation Slovaque

Ukladanie videozáznamov

Ukladanie videozáznamov a fotografií pomocou počítača Prehrávanie záberov v počítači Softvér „PlayMemories Home“ vám umožňuje importovať videozáznamy a statické zábery do počítača, kde ich môžete využiť viacerými spôsobmi. Možnosti využitia softvéru „PlayMemories Home“ (v systéme Windows) Zobrazenie záberov v Odovzdanie do služieb kalendári online Import záberov z kamkordéra Vytvorenie disku Zdieľanie záberov v softvéri „PlayMemories Online“ Softvér „PlayMemories Home“ možno prevziať z nasledujúcej adresy URL. www.sony.net/pm Poznámky Na inštaláciu softvéru „PlayMemories Home“ je potrebné pripojenie na internet. Na používanie softvéru „PlayMemories Online“ a ďalších služieb online je potrebné pripojenie na internet. Služby nemusia byť dostupné v niektorých krajinách alebo oblastiach. Softvér pre počítače Mac Softvér „PlayMemories Home“ nie je podporovaný v počítačoch Mac. Ak chcete importovať zábery z kamkordéra do počítača Mac a prehrávať ich, použite zodpovedajúci softvér v počítači Mac. Podrobnosti nájdete na stránke na nasledujúcej adrese URL: http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/ 26 SK

Príprava počítača (Windows) Kontrola systému počítača Operačný systém* 1 Microsoft Windows XP SP3* 2 /Windows Vista SP2* 3 /Windows 7 SP1/Windows 8 Procesor* 4 Procesor Intel Core Duo s výkonom 1,66 GHz alebo vyšším, prípadne procesor Intel Core 2 Duo s výkonom 1,66 GHz alebo vyšším (na spracovanie videozáznamov vo formáte FX alebo FH sa vyžaduje procesor Intel Core 2 Duo s výkonom 2,26 GHz alebo vyšším a na spracovanie videozáznamov vo formáte PS sa vyžaduje procesor Intel Core 2 Duo s výkonom 2,40 GHz alebo vyšším.) Pamäť Windows XP: 512 MB alebo viac (odporúča sa 1 GB alebo viac) Windows Vista/Windows 7/Windows 8: 1 GB alebo viac Pevný disk Potrebné miesto na inštaláciu na pevnom disku: približne 500 MB Displej Minimálne 1 024 × 768 bodov * 1 Vyžaduje sa štandardná inštalácia. Nedá sa zaručiť, že na uvedené účely bude možné použiť počítač s inovovaným operačným systémom alebo počítač umožňujúci spustenie viacerých operačných systémov. * 2 64-bitové vydania a verzia Starter (Edition) nie sú podporované. Na používanie funkcie vytvárania diskov je potrebné rozhranie Windows Image Mastering API (IMAPI), verzia 2.0 alebo novšia. * 3 Verzia Starter (Edition) nie je podporovaná. * 4 Odporúča sa používať rýchlejší procesor. Poznámky Nezaručujeme, že môžete použiť ľubovoľný počítač bez ohľadu na prostredie v počítači. Inštalácia softvéru „PlayMemories Home“ v počítači 1 2 V internetovom prehľadávači v počítači prejdite na nasledujúcu lokalitu na preberanie obsahu a potom kliknite na položku [Install] [Spustiť]. www.sony.net/pm Vykonajte inštaláciu podľa pokynov na obrazovke. Keď sa na obrazovke zobrazia pokyny s výzvou na pripojenie kamkordéra k počítaču, pripojte kamkordér k počítaču pomocou built-in USB Cable. Po dokončení inštalácie sa spustí softvér „PlayMemories Home“. Poznámky k inštalácii Built-in USB Cable Ak už máte softvér „PlayMemories Home“ nainštalovaný v počítači, pripojte kamkordér k počítaču. Takto sa sprístupnia funkcie, ktoré sa môžu použiť s týmto kamkordérom. Ak je v počítači nainštalovaný softvér „PMB (Picture Motion Browser)“, prepíše sa softvérom „PlayMemories Home“. Niektoré z funkcií dostupných v softvéri „PMB“ tak nebudete môcť používať so softvérom „PlayMemories Home“. 27 SK Ukladanie videozáznamov a fotografií pomocou počítača