Views
8 months ago

Sony HDR-PJ230E - HDR-PJ230E Consignes d’utilisation Slovaque

Sony HDR-PJ230E - HDR-PJ230E Consignes d’utilisation Slovaque

Odpojenie kamkordéra od

Odpojenie kamkordéra od počítača 1 Kliknite na ikonu v pravom dolnom rohu pracovnej plochy počítača [Safely remove USB Mass Storage Device]. 2 Vyberte položky [Yes] na obrazovke kamkordéra. 3 Odpojte kábel USB. Ak používate systém Windows 7 alebo systém Windows 8, kliknite na položku a potom kliknite na položku . Poznámky Ak pristupujete ku kamkordéru z počítača, používajte na to softvér „PlayMemories Home“. Ak použijete iný softvér než je softvér „PlayMemories Home“ alebo ak budete so súbormi a priečinkami manipulovať priamo z počítača, nedá sa zaručiť, že to bude fungovať. V závislosti od konfigurácie vybratej v časti [ REC Mode] sa môže stať, že zábery sa nebudú dať uložiť na niektoré disky. Videozáznamy zaznamenané s použitím režimu [60p Quality ] (modely so systémom zobrazovania farieb NTSC), režimu [50p Quality ] (modely so systémom zobrazovania farieb PAL) alebo režimu [Highest Quality ] možno uložiť len na disk Blu-ray. Disk s videozáznamami nahratými v režime [ MP4] nie je možné vytvoriť. Kamkordér automaticky rozdelí každý súbor záberu, ktorého veľkosť prekračuje 2 GB, a rozdelené súčasti uloží ako samostatné súbory. Všetky súbory záberov sa môžu v počítači zobrazovať ako samostatné súbory, funkcia importu a funkcia prehrávania v kamkordéri alebo softvér „PlayMemories Home“ ich však spracujú správne. 28 SK Spustenie softvéru „PlayMemories Home“ 1 2 Dvakrát kliknite na ikonu „PlayMemories Home“ na obrazovke počítača. Pri používaní systému Windows 8 vyberte ikonu „PlayMemories Home“ na domovskej obrazovke. Ak chcete zistiť, ako používať softvér „PlayMemories Home“, dvakrát kliknite na ikonu odkazu „PlayMemories Home Help Guide“ na obrazovke počítača. Pri používaní systému Windows 8 vyberte položku [PlayMemories Home Help Guide] v ponuke pomocníka softvéru „PlayMemories Home“. Ak sa táto ikona nezobrazuje na obrazovke počítača, postupne kliknite na položky [Start] [All Programs] [PlayMemories Home] požadovaná položka. Ak chcete zobraziť podrobnosti o softvéri „PlayMemories Home“, vyberte položky („PlayMemories Home Help Guide“) v softvéri alebo navštívte stránku podpory pre softvér „PlayMemories Home“ (http://www.sony.co.jp/pmh-se/).

Ukladanie záberov v externom mediálnom zariadení Vytvorenie disku v kvalite obrazu so štandardným rozlíšením (STD) pomocou rekordéra Ak chcete získať informácie o modeli kamkordéra, prejdite na nasledujúcu stranu: Funkcie a vybavenie str. 7 Dodávané položky str. 8 Pripojte kamkordér k rekordéru diskov pomocou AV kábla (predáva sa samostatne). Zábery prehrávané v kamkordéri môžete kopírovať na disk alebo videokazetu. Poznámky Počas tohto úkonu by ste kamkordér mali pripojiť do sieťovej zásuvky pomocou dodaného sieťového adaptéra striedavého prúdu (modely so sieťovým adaptérom striedavého prúdu) (str. 14). Ďalšie informácie nájdete v príručke dodanej s pripojeným zariadením. Zábery nemôžete kopírovať na rekordéry pripojené pomocou kábla HDMI. Keďže kopírovanie prebieha prostredníctvom analógového prenosu údajov, kvalita obrazu sa môže znížiť. Videozáznamy v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD) sa skopírujú v kvalite obrazu so štandardným rozlíšením (STD). Ak pripájate monofónne zariadenie, pripojte žltý konektor kábla AV (predáva sa samostatne) do konektora pre vstup videa a biely konektor (ľavý kanál) alebo červený konektor (pravý kanál) pripojte do konektora pre vstup zvuku na zariadení. 1 2 Vložte nahrávacie médium do nahrávacieho zariadenia (rekordéra diskov atď.). Ak sa na nahrávacom zariadení nachádza prepínač vstupov, nastavte ho na vstupný režim. Pripojte kamkordér k nahrávaciemu zariadeniu pomocou kábla AV (predáva sa samostatne). Kábel AV (predáva sa samostatne) Červený Biely Žltý Tok signálu Pripojte kamkordér do konektorov vstupu nahrávacieho zariadenia. Ukladanie záberov v externom mediálnom zariadení 29 SK