Views
9 months ago

Sony HDR-PJ230E - HDR-PJ230E Consignes d’utilisation Slovaque

Sony HDR-PJ230E - HDR-PJ230E Consignes d’utilisation Slovaque

För information om din

För information om din videokameramodell, se följande sida: Funktioner och utrustning s. 7 Medföljande tillbehör s. 8 Om språkinställning Skärmmenyerna på respektive språk används för att beskriva de olika procedurerna. Du kan vid behov ändra språket som används på skärmen innan du använder videokameran. Välj [Setup] [ General Settings] [Language Setting] önskat språk. Om inspelning Innan du startar inspelningen bör du göra en provinspelning för att kontrollera att bild och ljud spelas in utan problem. Du kan inte räkna med att få ersättning för innehållet i en inspelning om du inte har kunnat genomföra en inspelning eller uppspelning på grund av att det var fel på videokameran, inspelningsmediet eller liknande. Olika länder och regioner använder olika TV-färgsystem. Om du vill visa inspelningarna på en TV behöver du en TV som stöder videokamerans signalformat. Mer information om signalformatet finns i ”Hur denna handbok används” (s. 7). TV-program, filmer, videoband och annat material kan vara upphovsrättsskyddat. Om du gör inspelningar som du inte har rätt att göra kan det innebära att du bryter mot upphovsrättslagarna. Anmärkningar om bruk Gör inget av följande. Om något av följande görs kan det leda till att inspelningsmediet skadas, att de inspelade bilderna inte kan visas eller förloras eller att andra fel kan uppstå. mata ut minneskortet när åtkomstlampan (s. 17) lyser eller blinkar ta bort batteriet eller nätadaptern (modeller med nätadapter) från videokameran eller stöta till videokameran eller utsätta den för vibrationer när POWER/CHG (laddning)- lampan (s. 14) är tänd eller blinkar grönt eller åtkomstlampan (s. 17) är tänd eller blinkar När videokameran är ansluten till andra enheter via en USB-anslutning och videokamerans ström är på, ska du inte stänga LCD-skärmen. Bilddata som har spelats in kan förloras. Använd videokameran i enlighet med lokala föreskrifter. LCD-skärm LCD-skärmen är tillverkad med mycket hög precision, så fler än 99,99 % av bildpunkterna är aktiva. Trots det kan det förekomma små svarta och/eller ljusa punkter (vita, röda, blå eller gröna) som hela tiden visas på LCD-skärmen. Dessa punkter uppkommer vid tillverkningen och går inte att undvika helt och de påverkar inte inspelningen på något sätt. Svarta punkter Vita, röda, blåa eller gröna punkter Om denna bruksanvisning, bilder och skärmmenyer Exempelbilderna som används i den här handboken som illustrationer har tagits med en digital stillbildskamera och kan därför skilja sig från bilder och skärmindikatorer som visas på videokameran. Vidare är illustrationerna för din videokamera och dess skärmindikeringar överdrivna eller förenklade för lättare förståelse. SE

Videokamerans och tillbehörens design och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. I den här handboken, kallas videokamerans interna minne (modeller med internminne) och minneskort för ”inspelningsmedia.” I den här handboken kallas en DVD-skiva som spelats in med HD-bildkvalitet (high definition) för AVCHD-inspelningsskiva. Bilder och skärmbilder som används i denna handbok baseras på HDR-PJ230E om inget annat uppges. Välja föremål på LCD-skärmen Flytta multi-väljaren mot /// för att välja önskat föremål och tryck sedan på mitten av väljaren för att slutföra valet. Lär dig mer om videokameran (Bruksanvisning för ”Handycam”) Bruksanvisning för ”Handycam” är en online-handbok. För utförliga anvisningar till många av videokamerans funktioner hänvisas till användarhandboken. 1 2 3 Gå till Sonys supportsida. http://www.sony.net/SonyInfo/ Support/ Välj land eller region. Sök efter videokamerans modellnamn på supportsidan. Kontrollera modellnamnet på videokamerans undersida. Medföljande tillbehör Siffrorna inom ( ) anger det medföljande antalet. Videokamera (1) HDMI-kabel (1) USB-anslutningsstödkabel (1) USB-anslutningsstödkabeln är konstruerad för att endast användas med denna videokamera. Använd den här kabeln när videokamerans inbyggda USB-kabel är för kort för att ansluta. Laddningsbart batteri NP-FV30 (1) ”Bruksanvisning” (denna handbok) (1) SE