Views
8 months ago

Sony HDR-PJ230E - HDR-PJ230E Consignes d’utilisation Slovaque

Sony HDR-PJ230E - HDR-PJ230E Consignes d’utilisation Slovaque

Noteringar Följande

Noteringar Följande lägen kan anges om data fortfarande skrivs in på inspelningsmediet efter att inspelningen är färdig. Då detta sker ska du inte utsätta videokameran för stötar eller vibrationer och inte ta bort batteriet eller nätadaptern. Åtkomstlampan (s. 17) lyser eller blinkar Mediets ikon i övre högra hörnet på LCD-skärmen blinkar Zooma Flytta zoomspaken för att förstora eller minska bildens storlek. W (vidvinkel): Bredare synfält T (telefoto): Närbild I standardinställningen kan du förstora bilder upp till följande: 27 gånger optisk zoom (modeller med elektronisk SteadyShot) 50 gånger utökad zoom (modeller med optisk SteadyShot) Om du vill zooma långsamt rör du zoomspaken bara en liten bit. Om du vill zooma snabbare rör du spaken mer. Att förstora bilder ytterligare (Extended Zoom) (Modeller med elektronisk SteadyShot) Ställ in [ SteadyShot] till [Standard] eller [Off] (s. 32). Du kan förstora bilder upp till 32 gånger originalstorleken genom att utöka vidvinkeln. Att välja lämplig inställning automatiskt för inspelningssituationen (Intelligent Auto) Välj [On] på inspelningsskärmen för filmer eller stillbilder, rikta sedan videokameran mot motivet och spela in det. 20 SE

Uppspelning För information om din videokameramodell, se följande sida: Funktioner och utrustning s. 7 Medföljande tillbehör s. 8 Du kan söka efter tagna bilder enligt datum och tid för fotograferingen (Event View). 1 Öppna LCD-skärmen och tryck på -knappen på videokameran för att gå till uppspelningsläget. Du kan gå till uppspelningsläget genom att välja på LCD-skärmen. 2 Välj / för att flytta önskad händelse till mitten () och välj den därefter (). MENU Videokameran visar automatiskt inspelade bilder som en händelse, baserat på datum och tid. 1 1 2013 1-2 2013 H i g h l i g ht 3 4 Välj bilden. Videokameran spelar upp från den valda bilden till den sista bilden i händelsen. Välj knapparna på LCD-skärmen som motsvarar de olika uppspelningsfunktioner som du vill använda. 1 1 2013 1 2 1 18 2013 1 19 Volym / Föregående/nästa 00:00:00 Radera / Snabbspola bakåt/framåt Kontext / Spela/pausa Stoppa Starta/stoppa ett bildspel En del knappar som beskrivs ovan visas eventuellt inte beroende på den bild som spelas upp. 21 SEInspelning/uppspelning