Views
9 months ago

Sony HDR-PJ230E - HDR-PJ230E Consignes d’utilisation Slovaque

Sony HDR-PJ230E - HDR-PJ230E Consignes d’utilisation Slovaque

Spara bilder på en

Spara bilder på en extern medieenhet med HD-bildkvalitet (high definition) (modeller med en nätadapter) För information om din videokameramodell, se följande sida: Funktioner och utrustning s. 7 Medföljande tillbehör s. 8 Du kan spara filmer och stillbilder 1 30 SE på en extern medieenhet (USBmasslagringsenheter), till exempel en extern hårddisk. Följande funktioner är tillgängliga efter att du har sparat bilder på en extern medieenhet. Du kan ansluta videokameran och den externa medieenheten och därefter spela upp bilder som sparats på den externa medieenheten. Du kan ansluta en dator och den externa medieenheten och importera bilder till datorn med ”PlayMemories Home”-programmet (s. 28). Noteringar För detta behöver du USB-adapterkabeln VMC-UAM2 (sälj separat). Anslut nätadaptern och nätkabeln till videokamerans DC IN-kontakt och vägguttaget. Mer information finns i den externa medieenhetens bruksanvisning. Anslut videokameran och den externa medieenheten med USBadapterkabeln (säljs separat). 2 USB-adapterkabel VMC-UAM2 (säljs separat) Välj [Copy.] på videokamerans skärm. Filmer och stillbilder som sparats på inspelningsmediet och som ännu inte har sparats på en extern medieenhet kan nu sparas på den anslutna medieenheten. Den här funktionen är endast tillgänglig när det finns nyligen inspelade bilder i videokameran. Om du vill koppla bort den externa medieenheten ska du välja medan videokameran är i standbyläge för uppspelning (antingen visas Event View eller Event Index).

Anpassa videokameran Använda menyer Videokameran har flera menyalternativ under var och en av de 6 menykategorierna. Shooting Mode Camera/Mic Image Quality/Size Playback Function Edit/Copy Setup Hitta ett menyalternativ snabbt Meny [Camera/Mic] och [Setup] har underkategorier. Välj ikonen för underkategorin så att LCD-skärmen visar listan med menyer i den valda underkategorin. 1 Välj . Ikoner för underkategori När du inte kan välja ett menyalternativ 2 Välj en kategori. MENU Shooting Mode Camera/Mic Image Quality/Size Playback Function Edit/Copy Setup Nedtonade menyalternativ eller inställningar kan inte användas. Om du väljer ett nedtonat menyalternativ, visar videokameran orsaken till varför du inte kan välja menyalternativet eller en anvisning om vid vilket förhållande du kan ställa in menyalternativet. Anpassa videokameran 3 Välj önskat menyalternativ. Shooting Mode STBY Movie Photo Edit/Copy Bläddrar menyalternativen upp eller ned Delete Protect Copy Direct Copy Noteringar Välj för att slutföra inställningen av menyn eller för att återgå till föregående menyskärm. 31 SE