Views
6 months ago

Sony HDR-PJ230E - HDR-PJ230E Consignes d’utilisation Slovaque

Sony HDR-PJ230E - HDR-PJ230E Consignes d’utilisation Slovaque

LCD Brightness

LCD Brightness .............. Justerar ljusstyrkan på LCD-skärmen. Language Setting.......... Ställer in skärmspråket (s. 4). Battery Info...................... Visar ungefärlig återstående batteritid. Power Save....................... Ställer in LCD-skärmen och strömmen så att de stängs av automatiskt. Initialize............................. Återställer alla inställningar till standardinställningarna. Demo Mode..................... Ställer in uppspelning av demonstrationsfilmen om videokamerans funktioner. Clock Settings Date & Time Setting...... Ställer in datum och tid. Area Setting..................... Justerar för en tidsskillnad utan att stanna klockan (s. 16). * 1 HDR-CX280/CX280E/CX290/CX290E * 2 HDR-CX230/CX230E/CX290/CX290E/PJ230/PJ230E * 3 HDR-CX220/CX230/CX280/CX290/PJ230 34 SE

Övrigt/Sakregister Felsökning För information om din videokameramodell, se följande sida: Funktioner och utrustning s. 7 Medföljande tillbehör s. 8 Följ stegen nedan om du stöter på problem när du använder videokameran. Kontrollera listan (s. 35 till 37) och inspektera videokameran. Koppla ifrån strömkällan och anslut den igen efter cirka 1 minut och slå på videokameran. Välj [Setup] [ General Settings] [Initialize]. Om du trycker på [Initialize] återställs alla inställningar, inklusive klockan. Kontakta din Sony-återförsäljare eller närmaste auktoriserade Sonyserviceverkstad. Beroende på problemet kan videokamerans internminne (modeller med internminne) behöva bytas ut eller formateras. I så fall raderas informationen som lagrats i internminnet. Kom ihåg att lagra informationen i internminnet på ett annat medium (en säkerhetskopia) innan du lämnar in videokameran för reparation. Vi ersätter dig inte för förlust av information i internminnet. Under reparationen kan vi, för att undersöka problemet, behöva kontrollera en liten mängd av den information som lagrats i internminnet. Din Sony-återförsäljare varken kopierar eller lagrar dina data. Se Bruksanvisning för ”Handycam” (s. 5) för detaljer om symtom för din videokamera och ”Hjälpguide för PlayMemories Home” (s. 28) om hur du ansluter videokameran till en dator. Kameran startar inte. Montera ett laddat batteri på videokameran (s. 13). Kontakten till nätadaptern (modeller med nätadapter) har lossnat från vägguttaget. Anslut den till vägguttaget (s. 14). Videokameran fungerar inte trots att jag har startat den. När du startat videokameran tar det några sekunder för den att bli klar för tagning. Det är inte ett tecken på att något är fel. Koppla bort nätadaptern (modeller med nätadapter) från vägguttaget eller ta bort batteriet, vänta cirka 1 minut och sätt tillbaka batteriet igen. Videokameran blir varm. Videokameran kan bli varm när den används. Det är inte ett tecken på att något är fel. Kameran stängs plötsligt av. När du använder nätadaptern (modeller med en nätadapter) (s. 14). För att spara batteri är standardinställningen vald så att strömmen automatiskt stängs av om du inte använt videokameran under cirka 2 minuter ([Power Save]) (s. 34), slå på strömmen igen. Ladda batteriet (s. 13). Inga bilder spelas in när jag trycker på START/STOP eller PHOTO. Uppspelningsskärmen visas. Stoppa uppspelning och välj [Shooting Mode] [ Movie] eller [ Photo]. Videokameran är fortfarande upptagen med att registrera den bild du just tagit på inspelningsmediet. Du kan inte göra en ny inspelning när det pågår. Inspelningsmediet är fullt. Radera bilder som du inte behöver (s. 22). Övrigt/Sakregister 35 SE