Views
9 months ago

Sony HDR-PJ230E - HDR-PJ230E Consignes d’utilisation Slovaque

Sony HDR-PJ230E - HDR-PJ230E Consignes d’utilisation Slovaque

Du kan finde flere

Du kan finde flere oplysninger om din videokameramodel på side: Funktioner og udstyr s. 7 Medfølgende tilbehør s. 8 Om sprogindstilling Skærmvisningerne på hvert sprog bruges til at illustrere betjeningen. Du kan vælge et andet skærmsprog, før du bruger videokameraet, hvis det er nødvendigt. Vælg [Setup] [ General Settings] [Language Setting] et ønsket sprog. Om optagelse Inden du begynder at optage, skal du kontrollere optagefunktionen for at sikre dig, at billedet og lyden optages uden problemer. Der kan ikke kompenseres for indholdet af en optagelse. Dette gælder også, selvom den manglende optagelse eller afspilning skyldes en fejl i videokameraet, på optagelsesmediet osv. Tv-farvesystemer varierer, afhængigt af land/ område. Du skal bruge et tv, der understøtter videokameraets signalformat for at kunne se optagelserne på dit tv. Der henvises til "Hvordan denne vejledning bruges" vedrørende oplysninger om signalformatet (s. 7). Tv-programmer, film, videobånd og andet materiale kan være ophavsretligt beskyttet. Uautoriseret optagelse af sådant materiale kan være i strid med loven om ophavsret. Bemærkninger om brugen Du må ikke gøre følgende. Hvis det sker, kan optagemediet blive beskadiget, optagne billeder kan gå tabt eller blive umulige at afspille, eller der kan opstå andre fejl. skubbe hukommelseskortet ud, mens lampen for tilslutning (s. 17) lyser eller blinker fjerne batteriet eller vekselstrømsadapteren (modeller med en vekselstrømsadapter) fra videokameraet eller påføre mekanisk stød på eller vibrering af videokameraet, når lampen POWER/CHG (opladning) (s. 14) lyser eller blinker grønt, eller lampen for tilslutning (s. 17) lyser eller blinker Når videokameraet er koblet til andre enheder ved hjælp af en USB-forbindelse, og videokameraet er tændt, skal du ikke lukke LCD-skærmen. De billeddata, som er optaget, kan gå tabt. Brug videokameraet i overensstemmelse med lokale bestemmelser. LCD-panel LCD-skærmen er fremstillet ved hjælp af en teknologi, der er kendetegnet ved ekstremt høj præcision, så andelen af fungerende pixel udgør 99,99%. Der kan dog forekomme små sorte og/ eller lyse prikker (hvide, røde, blå eller grønne), som konstant vises på LCD-skærmen. Disse prikker er opstået under fremstillingsprocessen og påvirker på ingen måde optagelsen. Om denne vejledning, illustrationer og skærmvisninger Sorte prikker Hvide, røde, blå eller grønne prikker Billederne i denne vejledning er illustrerende og er taget med et digitalt kamera. Billederne kan derfor se anderledes ud end de billeder og skærmindikatorer, der vises på videokameraet. Illustrationerne på videokameraet og dets skærmindikationer er ligeledes overdrevne eller forenklede for at lette forståelsen. DK

Design og specifikationer for dit videokamera og tilbehør kan ændres uden varsel. I denne vejledning kaldes videokameraets interne hukommelse (modeller med intern hukommelse) og hukommelseskortet "optagemedie". I denne vejledning kaldes DVD-disken, der er optaget i hd-billedkvalitet (HD) for en AVCHD-optagedisk. Illustrationer og skærmbilleder i denne vejledning er baseret på HDR-PJ230E, medmindre andet er angivet. Valg af elementer på LCDskærmen Flyt multivælgeren mod /// for at vælge det ønskede element, og tryk derefter på vælgeren for at fuldføre valget. Mere om videokameraet ("Handycam"-brugervejledning) "Handycam"-brugervejledning er en onlinevejledning. Se i den for at få grundige anvisninger i videokameraets mange funktioner. 1 2 3 Gå til Sony-supportsiden. http://www.sony.net/SonyInfo/ Support/ Vælg landet eller området. Søg efter modelnavnet på videokameraet på supportsiden. Kontroller modelnavnet i bundet af videokameraet. Medfølgende tilbehør Tallene i ( ) angiver det medfølgende antal. Videokamera (1) HDMI-kabel (1) USB-tilslutningskabel (1) USB-tilslutningskablet er kun beregnet til brug sammen med dette videokamera. Brug dette kabel, når Built-in USB Cable i videokameraet er for kort til forbindelsen. Genopladeligt batteri NP-FV30 (1) "Betjeningsvejledning" (denne vejledning) (1) DK