Views
7 months ago

Sony HDR-PJ230E - HDR-PJ230E Consignes d’utilisation Danois

Sony HDR-PJ230E - HDR-PJ230E Consignes d’utilisation Danois

Používanie vstavaného

Používanie vstavaného projektora (modely s projektorom) Ak chcete získať informácie o modeli kamkordéra, prejdite na nasledujúcu stranu: Funkcie a vybavenie str. 7 Dodávané položky str. 8 1 2 24 SK Plochý povrch, ako je napríklad stena, môžete použiť ako plátno na prezeranie nahratých záberov pomocou vstavaného projektora. Nasmerujte objektív projektora na povrch, ako je napríklad stena, a potom stlačte tlačidlo PROJECTOR. Po zobrazení obrazovky návodu na používanie vyberte položku [Project]. 3 4 Táto obrazovka sa zobrazí pri prvom použití vstavaného projektora po zapnutí kamkordéra. Nastavte zaostrenie premietaného obrazu pomocou páčky PROJECTOR FOCUS. Presuňte rámček výberu pomocou páčky transfokátora a potom stlačte tlačidlo PHOTO. Páčka transfokátora Tlačidlo PHOTO Počas premietania záberov môžete na vykonávanie akcií uvedených vyššie použiť aj multifunkčný volič. Ak chcete vypnúť projektor, stlačte tlačidlo PROJECTOR. Poznámky Obrazovka LCD sa počas premietania záberov vypne. Pri používaní projektora dbajte na to, aby ste sa vyhli nasledujúcim činnostiam alebo situáciám. Dajte pozor, aby ste pri premietaní záberov nezasiahli zrak iných osôb. Nedotýkajte sa objektívu projektora. Obrazovka LCD a objektív projektora sa pri používaní zahrievajú. Používaním projektora sa skracuje životnosť batérie (odporúča sa používať dodaný sieťový adaptér striedavého prúdu).

Počas používania projektora nie sú k dispozícii nasledujúce možnosti: výstup prehrávania výberu najlepších scén do zariadenia, ako je napríklad televízor, používanie kamkordéra so zatvorenou obrazovkou LCD, niektoré ďalšie funkcie. Ak premietané zábery obsahujú veľa čiernej farby, môže dochádzať k miernej nerovnomernosti sfarbenia. Je to spôsobené odrazom svetla v objektíve projektora a nejde o poruchu. 25 SKNahrávanie/Prehrávanie