Views
7 months ago

Sony HDR-PJ230E - HDR-PJ230E Consignes d’utilisation Danois

Sony HDR-PJ230E - HDR-PJ230E Consignes d’utilisation Danois

Vikt (cirka)

Vikt (cirka) HDR-CX220/CX220E/CX230/CX230E: 178 g endast huvudenheten 222 g inklusive det medföljande, laddningsbara batteriet HDR-CX280/CX280E/CX290/CX290E: 180 g endast huvudenheten 224 g inklusive det medföljande, laddningsbara batteriet HDR-PJ220E/PJ230/PJ230E: 210 g endast huvudenheten 254 g inklusive det medföljande, laddningsbara batteriet Nätadapter AC-L200C/AC-L200D (HDR- CX280/CX280E/CX290/CX290E/PJ220E/ PJ230/PJ230E) Strömförsörjning: 100 V - 240 V AC, 50 Hz/60 Hz Strömförbrukning: 0,35 A - 0,18 A Energiförbrukning: 18 W Utspänning: 8,4 V DC Uteffekt: 1,7 A Drifttemperatur: 0 C till 40 C Förvaringstemperatur: ‒20 C till +60 C Mått (cirka): 48 mm 29 mm 81 mm (b/h/d) exklusive utskjutande delar Vikt (cirka): 150 g exklusive nätkabeln Uppladdningsbart batteri NP-FV30 Högsta utspänning: 8,4 V DC Utspänning: 7,2 V DC Max. laddningsspänning: 8,4 V DC Max. laddningsström: 2,12 A Kapacitet Typisk: 3,6 Wh (500 mAh) Minimum: 3,6 Wh (500 mAh) Typ: Litiumjon Videokamerans och tillbehörens design och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. 42 SE Förväntad drifttid för medföljande batteri (i minuter) Dessa tabeller visar ungefärliga tillgängliga drifttider när du använder ett fulladdat batteri. HDR-CX220/CX220E/CX230/CX230E HDR- Inspelningsmedier HDR-CX230/CX230E CX220/ CX220E Internminne Minneskort Kontinuerlig inspelningstid 95 95 Typisk inspelningstid 45 45 Uppspelningstid 145 145 HDR-CX280/CX280E/CX290/CX290E/PJ220E/ PJ230/PJ230E Inspelningsmedier HDR-CX290/CX290E/PJ230/ PJ230E HDR- CX280/ CX280E/ PJ220E Internminne Minneskort Kontinuerlig inspelningstid 90 90 Typisk inspelningstid 45 45 Uppspelningstid 135 135 Varje inspelningstid mäts när videokameran spelar in filmer i HD-bildkvalitet (high definition) med [ REC Mode] inställt på [Standard ]. Typisk inspelningstid visar tiden när du upprepade gånger startar/stoppar uppspelningen, växlar film- eller stillbildsläget och zoomar. När ett Sony-minneskort används. Tider är uppmätta när videokameran används vid 25 C. 10 C - 30 C rekommenderas. Inspelningstiden och uppspelningstiden blir kortare beroende på under vilka förhållanden som videokameran används, till exempel om den används vid låga temperaturer. Längsta inspelningstid för filer och antal stillbilder som kan spelas in visas på skärmen (s. 44).

Inspelningsbar tid kan variera beroende på förhållandena för inspelningen och motivet, [ REC Mode]. Om varumärken ”Handycam” och är registrerade varumärken som tillhör Sony Corporation. Logotyperna ”AVCHD”, ”AVCHD Progressive”, ”AVCHD” och ”AVCHD Progressive” är varumärken som tillhör Panasonic Corporation och Sony Corporation. ”Memory Stick”, ” ”, ”Memory Stick Duo”, ” ”, ”Memory Stick PRO Duo”, ” ”, ”Memory Stick PRO- HG Duo”, ” ”, ”Memory Stick XC-HG Duo”, ” ”, ”MagicGate”, ” ”, ”MagicGate Memory Stick” och ”MagicGate Memory Stick Duo” är registrerade varumärken som tillhör Sony Corporation. ”InfoLITHIUM” är ett varumärke som tillhör Sony Corporation. ”x.v.Color” och ”x.v.Colour” är varumärken som tillhör Sony Corporation. ”BIONZ” är ett varumärke som tillhör Sony Corporation. ”BRAVIA” är ett varumärke som tillhör Sony Corporation. Blu-ray Disc och Blu-ray är varumärken som tillhör Blu-ray Disc Association. Dolby och double-D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories. Termerna HDMI och HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI-logotypen är antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC i USA och andra länder. Microsoft, Windows, Windows Vista, och DirectX är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller i andra länder. Mac och Mac OS är registrerade varumärken som tillhör Apple Inc. i USA och andra länder. Intel, Intel Core, och Pentium är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Intel Corporation eller dess dotterbolag i USA och andra länder. ” ” och ”PlayStation” är registrerade varumärken som tillhör Sony Computer Entertainment Inc. SDXC-logotypen är ett varumärke som tillhör SD-3C, LLC. MultiMediaCard är ett varumärke som tillhör MultiMediaCard Association. Facebook och ”f ”-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Facebook, Inc. YouTube och YouTube-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Google Inc. Alla övriga produktnamn som nämns i den här bruksanvisningen kan vara varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag. och är inte utsatta i varje enskilt fall i den här handboken. Få ännu mer glädje av din PlayStation 3 genom att ladda ner programmet för PlayStation 3 från PlayStation Store (där tillgängligt). Programmet för PlayStation 3 kräver PlayStation Network-konto och nerladdning av programmet. Tillgänglig på platser där PlayStation Store finns tillgängligt. 43 SE Övrigt/Sakregister