Views
7 months ago

Sony HDR-PJ230E - HDR-PJ230E Consignes d’utilisation Danois

Sony HDR-PJ230E - HDR-PJ230E Consignes d’utilisation Danois

Skärmindikatorer Höger

Skärmindikatorer Höger Följande indikatorer visas när du ändrar 44 SE inställningarna. Indikator Betydelse 60i Bildkvalitet vid inspelning Mitten 720 (HD/MP4/STD), Vänster Höger bildfrekvens (60p/50p/ 60i/50i), inspelningsläge (PS/FX/FH/HQ/LP) och filmstorlek (32) 60min Återstående batteritid Medier för inspelning/ uppspelning/redigering (16) 0:00:00 Räkneverk (timmar: minuter:sekunder) Nedtill 00min Uppskattad återstående inspelningstid 9999 Ungefärligt antal Vänster 8,9M stillbilder som kan tas och Indikator Betydelse stillbildsstorlek (33) MENU-knapp (31) Uppspelningsmapp Inspelning med 100/112 Film eller stillbild som självutlösare (32) visas/totala antalet inspelade filmer eller Wide Mode (32) stillbilder Fader (32) Anslutning till extern [Face Detection] inställt medieenhet (29) på [Off] (32) [Smile Shutter] inställt på Nedtill [Off] (32) Indikator Betydelse Manuell fokusering (32) [Micref Level] låg (32) Scene Selection (32) White Balance (32) SteadyShot av (32) Tele Macro (32) [Wind Noise Reduct.] (32) Blt-in Zoom Mic (32) Low Lux (32) Exposure (32) Intelligent Auto (20) Destination (34) 101-0005 Namn på datafil Intelligent Auto (detektering av ansikte/ Protect (33) motiv/kameraskakning) (20) Indikatorerna och deras placeringar är ungefärliga och kan skilja sig från hur du ser Mitten Indikator Betydelse dem. Vissa indikatorer kanske inte visas beroende på videokamerans modell. Slideshow Set Varningar (36) Uppspelningsläge (21)

Sakregister A AVCHD-inspelningsskiva............5 B Batteri...........................................13 Bruksanvisning för ”Handycam”...................................5 Built-in USB Cable......................14 D Data Code....................................16 Date/Time....................................16 Dator.............................................27 Delar och kontroller...................11 Dual Capture...............................19 E Event View...................................21 Extended Zoom...........................20 Extern medieenhet......................30 F Felsökning....................................35 Fulladdat.......................................15 Fästa/ta bort batteriet.................13 G Grepprem.....................................12 H HDMI-kabel................................23 Hjälpguide för PlayMemories Home........................................6, 28 Hur denna handbok används......7 Hur man hanterar multi-väljaren................................5 I Initial inställning.........................16 Initialize........................................35 Inspelning....................................19 Inspelnings- och uppspelningstid...........................42 Inspelningsmedia........................16 Installera.......................................27 Inställning....................................16 Intelligent Auto............................20 L Ladda batteriet.............................13 Ladda batteriet med nätadaptern..................................14 Ladda upp batteriet med hjälp av en dator....................................14 LCD-skarm..................................19 Ljudsignal.....................................16 M Mac...............................................26 Medföljande tillbehör...................5 Media select.................................16 ”Memory Stick PRO Duo” (Mark2)........................................17 ”Memory Stick PRO-HG Duo”..............................................17 ”Memory Stick XC-HG Duo”....17 Menyer..........................................31 Menylistor....................................32 Minneskort..................................17 O Om hantering av videokameran..............................37 P PlayMemories Home....... 6, 26, 27 Projektor.......................................24 R Reparation....................................35 S SD-kort.........................................17 Självdiagnostik.............................36 Skapa skivor.................................29 Skärmindikatorer........................44 Spara bilder på en extern medieenhet..................................30 Språk...............................................4 Starta PlayMemories Home.......28 Stativ.............................................12 T Tekniska specifikationer.............40 TV.................................................23 U Underhåll.....................................37 Uppspelning.................................21 USB...............................................14 USB-adapterkabel.......................30 USB-anslutningsstödkabel...........5 V Varningsindikatorer....................36 Vindbrus.......................................32 Visa alternativ på LCD-skärmen..............................19 W Windows......................................27 Z Zoom............................................20 Menylistan hittar du på sidan 32 till 34. 45 SE Övrigt/Sakregister