Views
6 months ago

Sony HDR-PJ230E - HDR-PJ230E Consignes d’utilisation Hongrois

Sony HDR-PJ230E - HDR-PJ230E Consignes d’utilisation Hongrois

Odpojení videokamery od

Odpojení videokamery od počítače 1 Klikněte na ikonu v pravém dolním rohu pracovní plochy počítače [Safely remove USB Mass Storage Device]. 2 Klepněte na [Ano] na obrazovce videokamery. 3 Odpojte kabel USB. Používáte-li Windows 7 nebo Windows 8, klepněte na a pak na . Poznámky Pokud k videokameře přistupujete z počítače, použijte software „PlayMemories Home“. Provozuschopnost nelze zaručit při provozu dat pomocí jiného softwaru než „PlayMemories Home“ ani při přímé manipulaci se soubory a složkami z počítače. V závislosti na zvolené konfiguraci v [ NAHRÁV. režim] nelze obrazy uložit na některá záznamová média. Videoklipy nahrané v režimu [Kvalita 60p ] (modely s barevnou normou NTSC) / [Kvalita 50p ] (modely s barevnou normou PAL) nebo [Nejvyšší kvalita ] lze uložit pouze na disk Blu-ray. S videoklipy nahranými v režimu [ MP4] nelze vytvořit disk. Videokamera automaticky rozdělí obrazový soubor, jehož velikost překračuje 2 GB, a uloží části do samostatných souborů. Jednotlivé soubory se mohou v počítači zobrazovat jako samostatné soubory. Pokud však použijete funkci importu a funkci přehrávání videokamery nebo software „PlayMemories Home“, bude se soubory manipulováno správně. 28 CZ Spuštění softwaru „PlayMemories Home“ 1 Dvakrát klikněte na ikonu zástupce „PlayMemories Home“ na obrazovce počítače. Při použití Windows 8 vyberte ikonu „PlayMemories Home“ na úvodní obrazovce. 2 Dvojitým kliknutím na ikonu zástupce „PlayMemories Home Help Guide“ na pracovní ploše počítače zobrazíte pokyny k použití softwaru „PlayMemories Home“. Při použití Windows 8 vyberte ikonu [PlayMemories Home Help Guide] z nabídky nápovědy „PlayMemories Home“. Pokud se ikona na obrazovce počítače nezobrazuje, klikněte na [Start] [All Programs] [PlayMemories Home] požadovaná položka. Podrobné informace o „PlayMemories Home“ získáte výběrem („PlayMemories Home Help Guide“) v tomto softwaru nebo na webové stránce podpory softwaru „PlayMemories Home“ (http://www.sony.co.jp/pmh-se/).

Ukládání obrazů na externí zařízení médií Vytvoření disku ve standardním rozlišení (STD) pomocí vypalovačky Informace o vašem modelu videokamery viz následující stránka: Funkce a zařízení s. 7 Dodané součásti s. 8 Připojte videokameru k vypalovačce pomocí AV-kabelu (prodává se zvlášť). Snímky přehrávané na videokameře je možné zkopírovat na disk nebo videokazetu. Poznámky Při provádění této operace byste měli videokameru připojit do síťové zásuvky pomocí napájecího adaptéru (modely s napájecím adaptérem) (s. 14). Podrobnosti viz návod k obsluze dodaný s připojeným zařízením. Kopírovat nelze na rekordéry připojené kabelem HDMI. Vzhledem k tomu, že kopírování spočívá v přenosu analogových dat, může se zhoršit kvalita obrazu. Videoklipy ve vysokém rozlišení (HD) jsou kopírovány ve standardním rozlišení (STD). Když připojujete monofonní zařízení, zapojte žlutý konektor AV-kabelu (prodává se zvlášť) ke vstupnímu videokonektoru a bílý (levý kanál) nebo červený (pravý kanál) konektor ke vstupnímu audiokonektoru na zařízení. 1 2 Vložte záznamové médium do záznamového zařízení (rekordér disků atd.). Je-li nahrávací zařízení vybaveno voličem vstupu, vyberte příslušný vstup. Připojte videokameru k nahrávacímu zařízení pomocí AV-kabelu (prodává se zvlášť). 3 4 AV-kabel (prodává se zvlášť) Červená Bílá Žlutá Směr přenosu Připojte videokameru ke vstupním konektorům záznamového zařízení. Zahajte přehrávání na videokameře a nahrajte obraz na záznamovém zařízení. Po dokončení přepisu zastavte záznamové zařízení a teprve poté videokameru. Kopírování informací o datu a čase: [Datový kód] (s. 33) Použití zařízení s obrazovkou 4:3: [Typ televizoru] (s. 33) 29 CZ Ukládání obrazů na externí zařízení médií