Views
9 months ago

Sony HDR-PJ230E - HDR-PJ230E Consignes d’utilisation Hongrois

Sony HDR-PJ230E - HDR-PJ230E Consignes d’utilisation Hongrois

Ukládání obrazů na

Ukládání obrazů na externí zařízení médií s kvalitou obrazu ve vysokém rozlišení (HD) (Modely s napájecím adaptérem) Informace o vašem modelu videokamery viz následující stránka: Funkce a zařízení s. 7 Dodané součásti s. 8 Videoklipy a fotografie lze ukládat na externí zařízení médií (velkokapacitní paměťové zařízení USB), jako je externí pevný disk. Následující funkce jsou k dispozici po uložení snímků na externí zařízení médií. Videokameru je možné připojit k externímu zařízení médií a přehrávat snímky uložené na externím zařízení médií. Externí zařízení médií lze připojit k počítači a importovat snímky do počítače pomocí softwaru „PlayMemories Home“ (s. 28). Poznámky Pro tuto operaci je nutno použít adaptérový kabel USB VMC-UAM2 (prodává se zvlášť). Připojte napájecí adaptér a napájecí kabel ke konektoru DC IN videokamery a do síťové zásuvky. Podrobnosti viz návod k obsluze dodaný s externím zařízením médií. 1 Připojte externí zařízení médií k videokameře pomocí adaptérového kabelu USB (prodává se zvlášť). 30 CZ 2 Adaptérový kabel USB VMC-UAM2 (prodává se zvlášť) Klepněte na [Kopírovat.] na obrazovce videokamery. Videoklipy a fotografie, které jsou uloženy na záznamovém médiu a které dosud nebyly uloženy na externí zařízení médií, mohou být v této době uloženy na připojené zařízení médií. Tato operace je k dispozici pouze v případě, že jsou ve videokameře k dispozici nově nahrané obrazy. Chcete-li odpojit externí zařízení médií, klepněte na , když je videokamera v pohotovostním režimu přehrávání (zobrazuje se buď Prohlížení události nebo Index událostí).

Nastavení videokamery Použití nabídek Videokamera nabízí v každé z 6 kategorií nabídky různé položky. Režim snímání Kamera/Mikrofon Kvalita obr./Velikost Funkce přehrávání Editace/Kopírování Nastavení Rychlé vyhledání položky nabídky Nabídky [Kamera/Mikrofon] a [Nastavení] mají podkategorie. Po klepnutí na ikonu podkategorie se na obrazovce LCD zobrazí seznam nabídek, které jsou k dispozici ve vybrané podkategorii. 1 Vyberte . Ikony podkategorií Pokud nelze vybrat položku nabídky 2 Vyberte kategorii. Šedě zobrazené položky nabídky nebo nastavení nejsou dostupné. Pokud klepněte na položku zobrazenou šedě, videokamera zobrazí důvod, proč nelze zobrazit položku nabídky nebo podmínku, při jejímž splnění bude možné provést úpravu nastavení položky nabídky. Nastavení videokamery 3 Vyberte požadovanou položku nabídky. Slouží k procházení položek nabídky nahoru nebo dolů Poznámky Klepnutím na dokončete nastavení nabídky nebo se vraťte na předchozí obrazovku nabídky. 31 CZ