Views
8 months ago

Sony HDR-PJ230E - HDR-PJ230E Consignes d’utilisation Hongrois

Sony HDR-PJ230E - HDR-PJ230E Consignes d’utilisation Hongrois

Nie wolno używać

Nie wolno używać zdeformowanego lub uszkodzonego akumulatora. Metalowe styki należy utrzymywać w czystości. W razie wycieku elektrolitu należy: Zasięgnąć porady miejscowego autoryzowanego punktu serwisowego Sony. Zmyć ciecz ze skóry w miejscu kontaktu. Jeżeli ciecz przedostanie się do oczu, przemyć je dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Jeżeli kamera nie będzie używana przez długi czas Aby zachować optymalny stan kamery przez dłuższy czas, należy mniej więcej raz w miesiącu włączyć ją i uruchomić z jej poziomu nagrywanie i odtwarzanie obrazów. Akumulator należy przechowywać po uprzednim całkowitym rozładowaniu. Uwaga dotycząca temperatury kamery/akumulatora W przypadku bardzo wysokiej lub bardzo niskiej temperatury kamery lub akumulatora mogą wystąpić problemy z nagrywaniem lub odtwarzaniem z uwagi na funkcje zabezpieczające kamery uruchamiane w takiej sytuacji. W takim przypadku na ekranie LCD zostanie wyświetlony wskaźnik. Uwagi dotyczące ładowania za pośrednictwem przewodu USB W przypadku niektórych komputerów mogą wystąpić problemy z ładowaniem. W przypadku podłączenia kamery do laptopa, który nie jest podłączony do źródła zasilania, akumulator laptopa będzie dalej ulegał rozładowaniu. Nie należy pozostawiać kamery podłączonej w ten sposób do komputera. 42 PL Nie można zagwarantować prawidłowego ładowania w przypadku samodzielnie składanego lub przerabianego komputera albo za pośrednictwem koncentratora USB. W przypadku pewnych urządzeń USB używanych z komputerem, kamera może nie działać prawidłowo. Gdy kamera jest podłączona do komputera lub osprzętu Nie wolno formatować nośnika zapisu kamery z poziomu komputera. W przeciwnym razie kamera może nie działać prawidłowo. Przed podłączeniem kamery do innego urządzenia za pomocą przewodów komunikacyjnych należy upewnić się, że wtyk przewodu został prawidłowo włożony. Próba włożenia wtyku na siłę do gniazda grozi jego uszkodzeniem i może skutkować nieprawidłową pracą kamery. Przy włączonym zasilaniu kamery podłączonej do innych urządzeń za pośrednictwem przewodu USB nie należy zamykać panelu LCD. Dane zarejestrowanych obrazów mogą zostać utracone. Uwagi dotyczące wyposażenia dodatkowego Zalecamy stosowanie oryginalnego osprzętu Sony. W niektórych krajach lub regionach oryginalne akcesoria Sony mogą być niedostępne. Zasady obchodzenia się z ekranem LCD Pozostawione na ekranie LCD odciski palców, krem do rąk itp. mogą przyczyniać się do odchodzenia powłoki ekranu LCD. Ślady te należy usunąć możliwie jak najszybciej. Zbyt mocne pocieranie ekranu LCD chusteczką itp. może prowadzić do powstawania rys na powłoce ekranu LCD.

Wskazane jest, aby delikatnie usunąć odciski palców lub kurz z zabrudzonego ekranu LCD, po czym wyczyścić ekran miękką szmatką itp. Ekran LCD Zbyt mocne naciskanie ekranu LCD grozi nierównomiernym odtwarzaniem barw i innymi uszkodzeniami. Jeżeli kamera pracuje w niskiej temperaturze, na ekranie LCD może pojawić się obraz szczątkowy. Nie świadczy to o usterce. Podczas pracy kamery tylna strona ekranu LCD może się nagrzewać. Nie świadczy to o usterce. Czyszczenie obudowy i obiektywu projekcyjnego (modele z projektorem) Informacje o konserwacji i przechowywaniu obiektywu Powierzchnię obiektywu należy przetrzeć miękką szmatką w następujących sytuacjach: Gdy na powierzchni obiektywu widoczne są odciski palców W miejscach gorących i wilgotnych Gdy obiektyw jest narażony na działanie soli zawartej w powietrzu, np. nad morzem Obiektyw należy przechowywać w dobrze wentylowanym, czystym miejscu, zabezpieczonym przed dostępem kurzu. Aby zapobiec tworzeniu się pleśni, obiektyw należy co pewien czas czyścić i przechowywać w sposób opisany powyżej. Ładowanie zamontowanego fabrycznie akumulatora Delikatnie przetrzeć obudowę i obiektyw miękką szmatką, na przykład ściereczką do czyszczenia lub irchą do okularów. W przypadku silnego zabrudzenia obudowę i obiektyw projekcyjny kamery należy wyczyścić miękką ściereczką lekko zwilżoną wodą, a następnie wytrzeć je suchą, miękką szmatką. Aby nie doszło do deformacji obudowy, uszkodzenia powłoki wykończeniowej lub porysowania obiektywu, należy unikać: Stosowania substancji chemicznych, np. rozcieńczalnika, benzyny, alkoholu, ściereczek nasączonych substancjami chemicznymi, środków odstraszających owady, środków owadobójczych i filtrów przeciwsłonecznych Obsługi kamery rękoma zabrudzonymi powyższymi substancjami Narażanie kamery na długotrwały kontakt z przedmiotami wykonanymi z gumy lub winylu Kamera jest wyposażona w montowany fabrycznie akumulator, który zapewnia pamiętanie daty, godziny i innych ustawień, nawet gdy ekran LCD jest zamknięty. Akumulator zamontowany fabrycznie jest ładowany zawsze wtedy, gdy kamera jest podłączona do gniazda elektrycznego za pośrednictwem zasilacza sieciowego (modele z zasilaczem sieciowym) lub gdy jest podłączony akumulator. Całkowite rozładowanie akumulatora nastąpi po upływie około 3 miesięcy nieużywania kamery. Przed przystąpieniem do użytkowania kamery należy naładować zamontowany fabrycznie akumulator. Nawet jeśli zamontowany fabrycznie akumulator nie jest naładowany, nie będzie to miało wpływu na pracę kamery niezwiązaną z nagrywaniem daty. Pozostałe informacje/Indeks 43 PL