Views
9 months ago

Sony HDR-PJ230E - HDR-PJ230E Consignes d’utilisation Roumain

Sony HDR-PJ230E - HDR-PJ230E Consignes d’utilisation Roumain

UPOZORNENIE

UPOZORNENIE NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM. NEOTVÁRAŤ! POUŽÍVAŤ LEN NA SUCHÝCH MIESTACH. NEVYSTAVUJTE OHŇU! NEVYSTAVUJTE VYSOKÝM TEPLOTÁM (60°). NEROZOBERAŤ! NESKRATOVAŤ! Ak chcete získať informácie o modeli kamkordéra, prejdite na nasledujúcu stranu: Funkcie a vybavenie str. 7 Dodávané položky str. 8 Informácie o nastavení jazyka Na ilustráciu postupov pri obsluhe sa používajú informácie na obrazovke, ktoré môžu byť uvedené v rôznych jazykoch. Ak je to potrebné, zmeňte jazyk obrazovky skôr, než začnete používať kamkordér. Vyberte položky [Setup] [ General Settings] [Language Setting] požadovaný jazyk. Informácie o nahrávaní Pred spustením nahrávania vyskúšajte funkciu nahrávania a skontrolujte, či sa obraz a zvuk nahrávajú bez problémov. Za obsah nahrávky sa neposkytuje žiadna náhrada, a to ani v prípade, ak nahrávanie alebo prehrávanie nie je možné v dôsledku poruchy kamkordéra, nahrávacieho média atď. Systémy kódovania farieb v televízore sa líšia v závislosti od krajiny alebo oblasti. Ak chcete prezerať svoje nahrávky na televíznej obrazovke, potrebujete televízor podporujúci formát signálu kamkordéra. Podrobnosti o formáte signálu nájdete v časti „Návod na použitie tejto príručky“ (str. 7). Televízne programy, filmy, videopásky a iné materiály môžu byť chránené autorskými právami. Neoprávnené nahrávanie uvedených materiálov môže byť v rozpore so zákonmi o autorských právach. SK

Poznámky k používaniu Nevykonávajte žiadne z nasledujúcich akcií. V opačnom prípade sa môže poškodiť nahrávacie médium, nahraté zábery sa nemusia dať prehrať, môže dôjsť k ich strate alebo sa môžu vyskytnúť iné poruchy. vysúvanie pamäťovej karty, keď svieti alebo bliká indikátor prístupu (str. 17), vyberanie batérie alebo sieťového adaptéra striedavého prúdu (modely so sieťovým adaptérom striedavého prúdu) z kamkordéra alebo vystavovanie kamkordéra mechanickým nárazom alebo vibráciám, keď svieti alebo bliká na zeleno indikátor POWER/CHG (nabíjanie) (str. 14) alebo keď svieti alebo bliká indikátor prístupu (str. 17). Keď je kamkordér pripojený k iným zariadeniam prostredníctvom pripojenia USB a napájanie kamkordéra je zapnuté, nezatvárajte panel LCD. Mohlo by to viesť k strate nahratých obrazových údajov. Kamkordér používajte v súlade s miestnymi nariadeniami. Panel LCD Pri výrobe obrazovky LCD sa používajú tie najprecíznejšie technológie, vďaka čomu je možné efektívne využiť viac ako 99,99 % pixlov. Môžu sa však vyskytnúť drobné čierne alebo jasné (biele, červené, modré alebo zelené) bodky, ktoré sa neustále zobrazujú na obrazovke LCD. Tieto bodky bežne vznikajú počas procesu výroby zariadenia a nemajú žiadny vplyv na nahrávanie. Informácie o tejto príručke, ilustráciách a informáciách na obrazovke Obrázky s príkladmi, ktoré sú použité v tejto príručke na ilustráciu, boli nasnímané pomocou statického digitálneho fotoaparátu, a preto sa môžu odlišovať od obrázkov a indikátorov, ktoré sa v skutočnosti zobrazujú na obrazovke kamkordéra. Zobrazenia kamkordéra a jeho obrazoviek sú zväčšené alebo zjednodušené, aby boli názornejšie. Dizajn a technické parametre kamkordéra a príslušenstva sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Interná pamäť (modely s internou pamäťou) kamkordéra a pamäťová karta sa v tejto príručke označujú ako „nahrávacie médiá“. Disk DVD nahratý v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD) sa v tejto príručke označuje ako nahrávací disk AVCHD. Ak nie je uvedené inak, na ilustráciách a obrázkoch obrazovky použitých v tejto príručke sa používa model HDR-PJ230E. Získanie ďalších informácií o kamkordéri (Používateľská príručka „Handycam“) Používateľská príručka „Handycam“ je príručka online. Nájdete v nej podrobné pokyny na používanie funkcií kamkordéra. Čierne bodky Biele, červené, modré alebo zelené bodky 1 Prejdite na stránku technickej podpory spoločnosti Sony. http://www.sony.net/SonyInfo/ Support/ SK

 • Page 1 and 2: 4-447-516-31(1) Digital HD Video Ca
 • Page 3: Tento výrobok sa vyskúšal a zist
 • Page 7 and 8: Návod na použitie tejto príručk
 • Page 9 and 10: Obsah Prečítajte si ako prvé.. .
 • Page 11 and 12: Súčasti a ovládacie prvky Čísl
 • Page 13 and 14: Začíname Nabíjanie batérie Ak c
 • Page 15 and 16: Nabitie batérie pomocou nabíjačk
 • Page 17 and 18: Vloženie pamäťovej karty Otvorte
 • Page 19 and 20: Nahrávanie/Prehrávanie Nahrávani
 • Page 21 and 22: Prehrávanie Ak chcete získať inf
 • Page 23 and 24: Prehrávanie záberov v televízore
 • Page 25 and 26: Počas používania projektora nie
 • Page 27 and 28: Príprava počítača (Windows) Kon
 • Page 29 and 30: Ukladanie záberov v externom medi
 • Page 31 and 32: Kábel adaptéra USB VMC-UAM2 (pred
 • Page 33 and 34: Zoznamy ponúk Shooting Mode Movie.
 • Page 35 and 36: USB LUN Setting............. Nastav
 • Page 37 and 38: Stlačením tlačidla START/STOP al
 • Page 39 and 40: Informácie o manipulácii s kamkor
 • Page 41 and 42: Ak sa obrazovka LCD zašpiní odtla
 • Page 43 and 44: pribl. 2 290 000 pixlov (HDR-CX280/
 • Page 45 and 46: Čas nahrávania a prehrávania mô
 • Page 47 and 48: Register A N Š Ako používať mul
 • Page 49 and 50: Denna produkt har testats och befun
 • Page 51 and 52: Videokamerans och tillbehörens des
 • Page 53 and 54: Hur denna handbok används Skillnad
 • Page 55 and 56:

  Innehållsförteckning Läs detta f

 • Page 57 and 58:

  Delar och kontroller Siffrorna inom

 • Page 59 and 60:

  Komma igång Ladda batteriet För i

 • Page 61 and 62:

  För att ladda batteriet använder

 • Page 63 and 64:

  Sätta i ett minneskort Öppna lock

 • Page 65 and 66:

  Inspelning/uppspelning Inspelning F

 • Page 67 and 68:

  Uppspelning För information om din

 • Page 69 and 70:

  Spela upp bilder på en TV För inf

 • Page 71 and 72:

  Följande åtgärder är inte tillg

 • Page 73 and 74:

  Förbereda en dator (Windows) Kontr

 • Page 75 and 76:

  Spara bilder med en extern mediaenh

 • Page 77 and 78:

  Anpassa videokameran Använda menye

 • Page 79 and 80:

  x.v.Color..........................

 • Page 81 and 82:

  Övrigt/Sakregister Felsökning Fö

 • Page 83 and 84:

  Om hantering av videokameran Batte

 • Page 85 and 86:

  När du ansluter videokameran till

 • Page 87 and 88:

  Cirka 2 290 000 pixlar (HDR-CX280/

 • Page 89 and 90:

  Inspelningsbar tid kan variera bero

 • Page 91 and 92:

  Sakregister A AVCHD-inspelningsskiv

 • Page 93 and 94:

  Dette produkt er blevet testet og f

 • Page 95 and 96:

  Design og specifikationer for dit v

 • Page 97 and 98:

  Sådan bruges denne vejledning I de

 • Page 99 and 100:

  Indholdsfortegnelse Læs dette før

 • Page 101 and 102:

  Dele og knapper Tallene i ( ) er re

 • Page 103 and 104:

  Kom godt i gang Opladning af batter

 • Page 105 and 106:

  Sådan oplades batteriet vha. en AC

 • Page 107 and 108:

  Indsættelse af et hukommelseskort

 • Page 109 and 110:

  Optagelse/afspilning Optagelse Du k

 • Page 111 and 112:

  Afspilning Du kan finde flere oplys

 • Page 113 and 114:

  Afspilning af billeder på et tv Du

 • Page 115 and 116:

  Følgende betjeninger er ikke tilg

 • Page 117 and 118:

  Klargøring af en computer (Windows

 • Page 119 and 120:

  Lagring af billeder på en ekstern

 • Page 121 and 122:

  Tilpasning af videokameraet Brug af

 • Page 123 and 124:

  x.v.Color..........................

 • Page 125 and 126:

  Andre/Indeks Fejlfinding Du kan fin

 • Page 127 and 128:

  Om håndtering af videokameraet Ba

 • Page 129 and 130:

  Når videokameraet er sluttet til e

 • Page 131 and 132:

  Specifikationer System Signalformat

 • Page 133 and 134:

  HDR-CX280/CX280E/CX290/CX290E/PJ220

 • Page 135 and 136:

  Højre Indikator Betydning 60i Bill

 • Page 137 and 138:

  47 DK Andre/Indeks

 • Page 139 and 140:

  Huomautus Tietyntaajuiset sähköma

 • Page 141 and 142:

  Tässä käyttöoppaassa videokamer

 • Page 143 and 144:

  Erot laitteissa Tämän oppaan kuva

 • Page 145 and 146:

  Kuvien tallentaminen ulkoisella tal

 • Page 147 and 148:

  Käsihihnan kiinnittäminen Zoomau

 • Page 149 and 150:

  Akun lataaminen verkkovirtalaitteel

 • Page 151 and 152:

  Asetukset Lisätietoja videokameran

 • Page 153 and 154:

  Huomautuksia MultiMediaCard-kortti

 • Page 155 and 156:

  Huomautuksia Seuraavat tilat näyt

 • Page 157 and 158:

  Jotkin yllä kuvatut painikkeet eiv

 • Page 159 and 160:

  Sisäisen projektorin käyttäminen

 • Page 161 and 162:

  Videoiden ja valokuvien tallentamin

 • Page 163 and 164:

  Videokameran irrottaminen tietokone

 • Page 165 and 166:

  Kuvien tallentaminen ulkoiselle tal

 • Page 167 and 168:

  Valikot Shooting Mode Movie........

 • Page 169 and 170:

  General Settings Beep..............

 • Page 171 and 172:

  ”PlayMemories Home” -ohjelmisto

 • Page 173 and 174:

  Paikassa, jossa on voimakkaita radi

 • Page 175 and 176:

  Puhdista objektiivi säännöllises

 • Page 177 and 178:

  LCD-näyttö Kuva: 6,7 cm (2,7-tyyp

 • Page 179 and 180:

  Näytön ilmaisimet Facebook ja

 • Page 181 and 182:

  Hakemisto A Akku...................

 • Page 183 and 184:

  Acest produs a fost testat si s-a s

 • Page 185 and 186:

  Despre acest manual, ilustraţii ş

 • Page 187 and 188:

  Modul de utilizare a acestui manual

 • Page 189 and 190:

  Cuprins Citiţi mai întâi aceste

 • Page 191 and 192:

  Componente şi butoane Numerele din

 • Page 193 and 194:

  Pregătirea Încărcarea acumulator

 • Page 195 and 196:

  Pentru a încărca acumulatorul uti

 • Page 197 and 198:

  Introducerea unei cartele de memori

 • Page 199 and 200:

  Înregistrare/Redare Înregistrare

 • Page 201 and 202:

  Redare Pentru informaţii despre mo

 • Page 203 and 204:

  Redarea imaginilor pe un televizor

 • Page 205 and 206:

  Următoarele operaţii nu sunt disp

 • Page 207 and 208:

  Pregătirea unui computer (Windows)

 • Page 209 and 210:

  Salvarea imaginilor pe un dispoziti

 • Page 211 and 212:

  USB Cablu adaptor VMC-UAM2 (se vind

 • Page 213 and 214:

  Liste de meniuri Mod fotografiere F

 • Page 215 and 216:

  Setare USB LUN.............. Seteaz

 • Page 217 and 218:

  Numărul total de scene de film sau

 • Page 219 and 220:

  Despre manevrarea camerei video Pen

 • Page 221 and 222:

  Ecranul LCD Nu aplicaţi o presi

 • Page 223 and 224:

  Efectiv (foto, 16:9): Aprox. 2 290

 • Page 225 and 226:

  Duratele sunt calculate la utilizar

 • Page 227 and 228:

  Dreapta Indicator Semnificaţie 60i

 • Page 229:

  49 RO Altele/Index