Views
8 months ago

Sony HDR-PJ230E - HDR-PJ230E Consignes d’utilisation Roumain

Sony HDR-PJ230E - HDR-PJ230E Consignes d’utilisation Roumain

Om du fortsätter att

Om du fortsätter att välja / under en uppspelning, spelas filmer upp cirka 5 gånger 10 gånger 30 gånger 60 gånger snabbare. Om du vill spela upp filmer långsamt väljer du / i pausläget. För att repetera bildspel väljer du [Slideshow Set] när har valts med knappen för att ändra bildtyp. Noteringar Du skyddar dig mot förlust av bildinformation genom att med jämna mellanrum spara dina inspelade bilder på ett externt medium. (s. 30) I standardinställningen finns en skyddad demonstrationsfilm förinspelad (HDR-PJ230/PJ230E). Visa bilder med andra enheter Bilder som spelats in med videokameran kan eventuellt inte visas på andra enheter. Du kanske heller inte kan visa bilder som spelats in på andra enheter på din videokamera. Filmer i STD-bildkvalitet (standard definition) som spelats in på SD-minneskort kan inte visas på AVutrustning från andra tillverkare. Att radera bilder Välj på uppspelningsskärmen för filmer eller stillbilder. 22 SE

Spela upp bilder på en TV För information om din videokameramodell, se följande sida: Funktioner och utrustning s. 7 Medföljande tillbehör s. 8 Anslutningsmetoden och bildkvaliteten på TV-skärmen varierar beroende på vilken typ av TV du ansluter till och vilka anslutningar du använder. 3 HD (high STD (standard definition) definition) Gul Vit Röd A/V-kabel HDMIkabel separat) (säljs (medföljer) Signalflöde 1 Växla ingången på TV:n till den kontakt du har anslutit. 2 Anslut videokameran till en TV. Spela upp en film eller visa en stillbild på videokameran (s. 21). Noteringar Mer information finns även i TV:ns bruksanvisning. Du ska använda nätadaptern som strömkälla (modeller med en nätadapter) (s. 14). Om TV:n inte har en HDMI-ingång ska du ansluta med A/V-kabeln (säljs separat). När filmer har spelats in i STD-bildkvalitet (standard definition) spelas de upp i STDbildkvalitet (standard definition) även på en HDTV. Om du vill spela upp filmer med STDbildkvalitet (standard definition) på en 4:3-TV som inte kan hantera 16:9-signaler, ska du ställa in [ Wide Mode] på [4:3] för att spela in filmer med bildproportionerna 4:3. Om du ansluter videokameran till en TV med mer än en typ av kabel för utmatning av bilder prioriteras utmatning via HDMI. Om ”Photo TV HD” Den här videokameran är kompatibel med standarden ”Photo TV HD”. ”Photo TV HD” tillåter högdetaljerad, fotolik avbildning av nyansrika texturer och färger. Genom att ansluta Sony:s Photo TV HD-kompatibla enheter via en HDMIkabel*, kan du njuta av en helt ny värld av stillbilder i hisnande HD-kvalitet. * TV:n kommer automatiskt att växla till lämpligt läge när du visar foton. 23 SEInspelning/uppspelning