Views
7 months ago

Sony CCD-TR412E - CCD-TR412E Consignes d’utilisation Français

Sony CCD-TR412E - CCD-TR412E Consignes d’utilisation Français

Prise de vues nocturne

Prise de vues nocturne (fonction NIGHTSHOT) – CCD-TR511E/TR640E/TR840E/TR845E seulement La fonction NIGHTSHOT vous permet de filmer un sujet dans un lieu sombre, par exemple des animaux nocturnes pour observer leur comportement. Dans ce mode, l’image risque d’être presque monochrome. Opnemen in het donker (NIGHTSHOT opname) – alleen de CCD-TR511E/TR640E/ TR840E/TR845E Met de NIGHTSHOT nachtopnamefunctie kunt u een onderwerp ook bij duisternis helder opnemen. Zo kunt u bijvoorbeeld nachtdieren in hun natuurlijke omgeving observeren. Bij deze opnamefunctie zal er niet veel kleur te zien zijn; vaak zullen de beelden vrijwel geheel in zwart/ wit worden opgenomen. (1) Quand le camescope est en mode d’attente, réglez NIGHTSHOT sur ON. (2) Appuyez sur START/STOP pour commencer la prise de vues. Les indicateurs et “NIGHTSHOT” clignotent. (1) Zet de camcorder in de “STBY” opnamepauzestand en schuif de NIGHT- SHOT schakelaar in de “ON” stand. (2) Druk op de START/STOP toets wanneer u wilt beginnen met opnemen. De indicator en de “NIGHTSHOT” aanduiding gaan knipperen. ON OFF 44 Pour annuler la fonction Réglez NIGHTSHOT sur OFF. Utilisation de l’éclairage pour la prise de vues nocturne Si vous réglez N.S.LIGHT sur ON dans le menu, l’image sera plus claire. Les rayons de l’éclairage sont des rayons infrarouges, ils sont donc visibles. La limite maximale d’éclairage est de 3 mètres (environ 10 pieds) quand vous utilisez l’éclairage pour la prise de vues nocturne. Remarques sur la prise de vues nocturne •Si vous laissez NIGHTSHOT sur ON pour filmer sous un éclairage normal, les couleurs de l’image risquent d’être mauvaises ou artificielles. •Si la mise au point est difficile avec le mode autofocus, lorsque vous utilisez la fonction NIGHTSHOT, utilisez la mise au point manuelle. Uitschakelen van de nachtopname Schuif de NIGHTSHOT schakelaar in de “OFF” stand. Gebruik van de NightShot Light infrarood-verlichting Als u het onderdeel N.S.LIGHT in het keuzemenu op “ON” instelt, zult u helderder beelden verkrijgen. De NightShot Light lichtstralen zijn infrarood en dus onzichtbaar. Het maximale bereik van de NightShot Light functie bedraagt ongeveer 3 meter. Opmerkingen betreffende de nachtopname •Als u na afloop per ongeluk de NIGHTSHOT schakelaar op “ON” laat staan en dan normale opnamen gaat maken, zullen de kleuren daarvan waarschijnlijk onjuist of onnatuurlijk overkomen. •Als de automatische scherpstelling bij nachtopnamen niet erg goed werkt, kunt u beter handmatig scherpstellen.

Utilisation du mode grand écran Sélection du mode Vous pouvez filmer en format boîte à lettre (CINEMA) ou 16:9 pour regarder vos vidéogrammes sur un écran de télévision grand écran (16:9 FULL). Gebruik van de breedbeeldopnamefunctie Instellen op de gewenste beeldverhouding U kunt video-opnamen maken in een extra-breed 16:9 formaat als van een speelfilm (CINEMA), of een 16:9 formaat speciaal voor weergave op een breedbeeld-TV (16:9 FULL). CINEMA [a] 16:9 FULL [d] CINEMA 16:9 FULL [b] [c] [e] [f] Opérations avancées/Uitgebreide bedieningsfuncties CINEMA Des bandes noires apparaissent en haut et en bas de l’écran et l’image dans le viseur [a] de même que celle sur l’écran d’un téléviseur ordinaire [b] semble large. Vous pouvez par contre regarder l’image sans bandes noires sur un téléviseur grand écran [c]. 16:9 FULL L’image dans le viseur [d] ou sur un téléviseur ordinaire [e] est comprimée horizontalement mais elle est normale sur un téléviseur grand écran [f]. CINEMA Er verschijnt nu zowel boven als onder in beeld een zwarte balk, en het beeld in de zoeker en [a] en op een normaal TV-scherm [b] ziet er uit als dat van een breedbeeld-speelfilm. Bij weergave op een breedbeeld TV-scherm [c] verdwijnen de zwarte balken en past het beeld precies op het scherm. 16:9 FULL Het beeld in de zoeker en [d] en op een normaal TV-scherm [e] ziet er in elkaar gedrukt uit. Ook dit beeld zal bij weergave op een breedbeeld TVscherm precies het gehele scherm vullen, zonder het gecomprimeerde effect [f]. 45