Views
6 months ago

Sony CCD-TR412E - CCD-TR412E Consignes d’utilisation

Sony CCD-TR412E - CCD-TR412E Consignes d’utilisation

Utilisation d’autres

Utilisation d’autres sources d’alimentation Diverse mogelijkheden voor stroomvoorziening Utilisation du courant secteur (1) Ouvrez le cache de la prise DC IN et raccordez l’adaptateur secteur à la prise d’entrée DC IN du camescope. (2)Raccordez le cordon d’alimentation secteur à l’adaptateur secteur. (3) Raccordez le cordon d’alimentation secteur à une prise secteur. 1 Gebruik op stroom van het lichtnet (1) Verwijder het dekseltje van de DC IN gelijkstroomingang en sluit hierop het snoer van de netspanningsadapter aan. (2) Sluit het netsnoer aan op de netspanningsadapter. (3) Steek de netsnoerstekker in het stopcontact. 2, 3 AVERTISSEMENT Le cordon d’alimentation secteur doit être changé par un professionnel. PRECAUTION L’ensemble adaptateur-camescope n’est pas déconnecté de la source d’alimentation secteur tant qu’il reste branché sur la prise murale (secteur), même si le camescope a été mis hors tension. Remarque Eloignez l’adaptateur secteur du camescope si l’image est perturbée. WAARSCHUWING Mocht het nodig zijn het netsnoer te vervangen, laat dit dan uitsluitend bij een erkende onderhoudsdienst verrichten. VOORZICHTIG Zolang de stekker in het stopcontact zit, blijft de stroomtoevoer naar het apparaat intact, ook al is het apparaat uitgeschakeld. Opmerking Als er bij netspanningsvoeding storing in beeld zichtbaar is, plaatst u dan de netspanningsadapter wat verder uit de buurt van de camcorder. 32

Utilisation d’autres sources d’alimentation Diverse mogelijkheden voor stroomvoorziening Utilisation d’une batterie de voiture Utilisez le chargeur auto DC-V515A Sony (non fourni). Raccordez le cordon du chargeur à la douille d’allume-cigares de la voiture (12 V ou 24 V). Pour les détails, reportez-vous au mode d’emploi du chargeur auto. Pour retirer le chargeur auto Le chargeur auto s’enlève de la même façon que la batterie rechargeable. Ce logo indique que ce produit est un accessoire d’origine pour les appareils vidéo Sony. Quand vous achetez des appareils vidéo Sony, Sony vous recommande les accessoires portant le logo “GENUINE VIDEO ACCESSORIES”. Gebruik op stroom van een auto-accu Gebruik voor het aansluiten de DC-V515A autobatterijlader (niet bijgeleverd). Sluit het autoaccusnoer aan op de sigarette-aanstekerbus van de auto (12 V of 24 V auto-accu). Zie tevens de gebruiksaanwijzing van uw auto-batterijlader. Losmaken van de auto-batterijlader Verwijder de auto-batterijlader op dezelfde wijze als een batterijpak. Dit beeldmerk geeft aan dat dit product een originele accessoire is, bestemd voor gebruik met Sony video-apparatuur. Voor toepassing met Sony video-apparatuur wordt aanbevolen uitsluitend de voor deze apparatuur bestemde accessoires aan te schaffen, die zijn voorzien van ditzelfde “GENUINE VIDEO ACCESSORIES” beeldmerk. Opérations avancées/Uitgebreide bedieningsfuncties 33