Views
3 months ago

Sony CCD-TR412E - CCD-TR412E Consignes d’utilisation

Sony CCD-TR412E - CCD-TR412E Consignes d’utilisation

Réglage de l’horloge

Réglage de l’horloge par le décalage horaire Vous pouvez régler l’heure en indiquant simplement le décalage horaire dans le menu. (1) Alors que le camescope est en mode d’attente, appuyez sur MENU pour afficher le menu. (2) Tournez la molette de commande pour sélectionner , puis appuyez sur la molette. (3) Tournez la molette de commande pour sélectionner WORLD TIME, puis appuyez sur la molette. (4) Tournez la molette de commande pour régler le décalage horaire, puis appuyez sur la molette. L’heure change en fonction du décalage horaire indiqué. (5) Appuyez sur MENU pour fermer le menu. Gelijkzetten van de klok in een andere tijdzone Wanneer u de camcorder meeneemt op reis kunt u de klok via het keuzemenu eenvoudig instellen op een andere tijdzone. (1) Zet de camcorder in de opnamepauzestand en druk op de MENU toets om het keuzemenu te laten verschijnen. (2) Draai aan de menuregelknop om in te stellen op het onderdeel “ETC” en druk de regelknop in. (3) Draai aan de regelknop om in te stellen op “WORLD TIME” en druk de regelknop in. (4) Draai weer aan de regelknop om het geldende tijdverschil voor uw bestemming in te stellen en druk de regelknop in. De uren-aanduiding van de klok verandert nu volgens de zojuist gemaakte instelling. (5) Druk weer op de MENU toets om het keuzemenu uit beeld te laten verdwijnen. 1, 2 3 5 MENU 4 OTHERS WORLD TIME BEEP COMMANDER REC LAMP INDICATOR OTHERS WORLD TIME BEEP COMMANDER REC LAMP INDICATOR RETURN 0 HR OTHERS WORLD TIME 4 7 1998 BEEP 17 : 30 : 00 COMMANDER REC LAMP INDICATOR 0 HR RETURN [MENU] : END [MENU] : END [MENU] : END OTHERS WORLD TIME BEEP COMMANDER REC LAMP INDICATOR RETURN 4 7 1998 9 : 30 : 00 – 8 HRS OTHERS WORLD TIME BEEP COMMANDER REC LAMP INDICATOR RETURN – 8 HRS [MENU] : END [MENU] : END Remarque sur le réglage WORLD TIME Si l’heure n’avait pas été réglée, vous ne pourrez pas utiliser le réglage WORLD TIME. Opmerking betreffende de WORLD TIME tijdzone-instelling Als de juiste tijd nog niet is ingesteld, zal de “WORLD TIME” instelling niet werken. 78

Cassettes utilisables et modes de lecture Sélection du type de cassette – CCD-TR840E/TR845E seulement Le système Hi8 a été conçu à partir du système 8 mm et développé afin d’améliorer la qualité de l’image. Vous pouvez utiliser des cassettes vidéo Hi8 ou ordinaires 8 mm avec ce camescope. Quand vous utilisez des cassettes Hi8, l’enregistrement se fait dans le système Hi8 et quand vous utilisez des cassettes 8 mm, l’enregistrement se fait dans le système 8 mm. Vous ne pouvez pas enregistrer des cassettes 8 mm dans le système Hi8. Si vous voulez reproduire une cassette sur un magnétoscope ordinaire 8 mm, vous devrez utiliser une cassette ordinaire 8 mm pour l’enregistrement. Qu’est-ce que le standard Video 8 /video Hi8 “XR” est une abréviation de “Extended Resolution”. Un camescope Video 8 “XR” ou Video Hi8 “XR” est un nouveau type de camescope qui permet d’obtenir une meilleure image qu’un camscope classique, respectivement Video 8 ou Video Hi8. Avec un camescope “XR”, les images seront plus nettes à l’enregistrement comme à la lecture. Une cassette vidéo enregistrée avec un camescope “XR” doit être reproduite sur un camescope “XR” pour que la restitution de l’excellente qualité de l’image soit optimale. Lorsqu’une cassette vidéo enregistrée avec un camescope “XR” est reproduite sur un camescope classique 8/Hi8, ou une cassette vidéo enregistrée avec un camescope classique 8/ Hi8 est reproduite sur un camescope “XR”, la qualité de l’image est celle d’un camescope 8/ Hi8. Lors de la lecture Le mode de lecture (SP ou LP) et le système (Hi8 ou 8 mm) sont sélectionnés automatiquement en fonction du format dans lequel la cassette a été enregistrée. La qualité de l’image en mode LP est toutefois inférieure à celle de l’image en mode SP. Diverse cassettes en weergavefuncties Keuze van bandsoort en type cassette – alleen voor de CCD-TR840E/TR845E Het Hi8 systeem is de opvolger van het standaard 8-mm systeem, met een aanzienlijk verbeterde beeldkwaliteit. In deze camcorder kunt u zowel Hi8 videocassettes als standaard 8-mm videocassettes gebruiken. Bij gebruik van een Hi8 videocassette zal er automatisch worden opgenomen met het Hi8 systeem. Plaatst u een standaard 8-mm videocassette, dan wordt er opgenomen met het standaard 8-mm systeem. Opnemen met het Hi8 systeem op gewone 8-mm videocassettes is niet mogelijk. Wanneer u van plan bent een videocassette met opnamen weer te geven op een standaard 8-mm videorecorder/camcorder, maak de videoopnamen dan ook met het standaard 8-mm opnamesysteem. Wat is de nieuwe “Video 8 /video Hi8 ” standaard? De afkorting “XR” staat voor “Extra Resolutie”. De video Hi8 XR of video 8 XR camcorder is een nieuw type 8-mm videocamera/recorder die nog scherpere beelden levert dan conventionele video Hi8 of video 8 camcorders. Bij opnemen en weergeven met een “XR” camcorder zullen alle details in uw opnamen haarscherp uitkomen. Video-opnamen die zijn gemaakt met deze “XR” camcorder geven de beste beeldkwaliteit bij afspelen op een “XR” camcorder. Videocassettes die zijn opgenomen met deze “XR” camcorder kunnen zonder bezwaar worden afgespeeld op een conventionele 8-mm/ Hi8 camcorder en andersom kan deze “XR” camcorder ook gewone 8-mm/Hi8 videoopnamen probleemloos weergeven, maar de beelden zullen bij weergave dan slechts de normale 8-mm/Hi8 kwaliteit tonen. Bandsnelheid bij weergave Bij het afspelen van een videocassette zal er automatisch worden ingesteld op de bandsnelheid (SP of LP) en het videosysteem (standaard 8-mm of Hi8) waarmee de opnamen gemaakt zijn. De kwaliteit van video-opnamen die met de LP langspeel-snelheid zijn gemaakt, zal minder zijn dan de kwaliteit bij de standaard SP snelheid. Informations complémentaires/Aanvullende informatie 79