Views
9 months ago

Sony DSC-WX500 - DSC-WX500 Mode d'emploi Tchèque

Sony DSC-WX500 - DSC-WX500 Mode d'emploi Tchèque

Bemærkninger om

Bemærkninger om optagelse med søgeren (kun DSC-HX90V/ HX90) Dette kamera er udstyret med en organisk elektroluminescent søger med høj opløsning og høj kontrast. Kameraet er designet til at have en søger, som er nem at se gennem, ved at afbalancere forskellige elementer på passende vis. • Billedet kan være lettere forvrænget nær hjørnerne i søgeren. Dette er ikke en funktionsfejl. Når du ønsker at kontrollere alle detaljer i hele kompositionen, kan du også anvende skærmen. • Hvis du panorerer kameraet, mens du kigger ind i søgeren, eller bevæger øjnene rundt, kan billedet i søgeren blive forringet, eller billedets farve kan muligvis ændres. Dette er en egenskab ved objektivet eller visningsenheden, og er ikke en funktionsfejl. Når du optager et billede, anbefaler vi, at du kigger i midterområdet af søgeren. Bemærkninger om blitzen • Du må ikke bære kameraet i blitzenheden eller behandle det hårdhændet. • Hvis der kommer vand, støv eller sand ind i den åbne blitzenhed, kan det muligvis medføre en funktionsfejl. • Pas på din finger ikke er i vejen, når du trykker blitzen ned. Tilbehør fra Sony Brug kun originalt tilbehør af mærket Sony, ellers kan det muligvis medføre en funktionsfejl. Tilbehør af mærket Sony forhandles muligvis ikke i visse lande eller regioner. Om kameraets temperatur Kameraet og batteriet kan blive varmt under fortsat brug, men det er ikke en funktionsfejl. Om beskyttelse mod overophedning Afhængigt af kameraets og batteriets temperatur er du muligvis ikke i stand til at optage film, eller strømmen slår muligvis automatisk fra for at beskytte kameraet. Der vises en meddelelse på skærmen, inden strømmen slås fra, eller du ikke længere kan optage film. I dette tilfælde skal du lade kameraet være slukket, indtil kameraets og batteriets temperatur falder. Hvis du tænder for strømmen uden at lade kameraet og batteriet køle tilstrækkeligt af, slukker strømmen muligvis igen, eller du er ikke i stand til at optage film. Om opladning af batteriet • Hvis du oplader et batteri, som ikke har været opladt i en lang periode, er du muligvis ikke i stand til at oplade det til den rigtige kapacitet. Dette er på grund af batteriets egenskaber. Oplad batteriet igen. • Batterier, som ikke har været brugt i mere end et år, kan have mistet styrken. DK 36

Advarsel om ophavsret Tv-programmer, film, videobånd og andet materiale kan være ophavsretligt beskyttet. Uautoriseret optagelse af ophavsretligt beskyttet materiale er i strid med bestemmelserne i lovene om ophavsret. Der er ingen garanti i tilfælde af beskadiget indhold eller optagefejl Sony kan ikke yde nogen garanti i tilfælde af manglende evne til at optage, eller tab eller beskadigelse af optagede billeder eller lyddata pga. en funktionsfejl på kameraet eller optagemediet osv. Vi anbefaler, at du sikkerhedskopierer vigtige data. Rengøring af kameraets overflade Rengør kameraets overflade med en blød klud, der er let fugtet med vand, og tør derefter overfladen af med en tør klud. For at undgå at beskadige overfladebehandlingen eller kabinettet: – Udsæt ikke kameraet for kemiske produkter som f.eks. fortynder, rensebenzin, sprit, engangsklude, insektmiddel, solcreme eller insektgift. Vedligeholdelse af skærmen • Hvis der kommer håndcreme eller fugtighedscreme på skærmen, og det ikke fjernes, kan det muligvis opløse dens belægning. Hvis der kommer noget på skærmen, skal du straks tørre det af. • Hvis skærmen tørres hårdt af med et papirlommetørklæde eller andre materialer, kan det ødelægge belægningen. • Hvis der sidder fingeraftryk eller snavs fast på skærmen, anbefaler vi, at du forsigtigt fjerner snavset, og derefter rengør skærmen ved at tørre den af med en blød klud. Bemærkninger om trådløst LAN Vi påtager os intet som helst ansvar for skader forårsaget af uautoriseret adgang til, eller uautoriseret brug af, destinationer som er indlæst på kameraet, som resultat af tab eller tyveri. Bemærkninger om sikkerhed ved anvendelse af trådløse LANprodukter • Sørg altid for at du anvender et sikkert trådløst LAN for at undgå hacking, adgang af ondsindede tredjeparter eller andre sårbarheder. • Det er vigtigt, at du indstiller sikkerhedsindstillingerne, når du anvender et trådløst LAN. • Hvis der opstår et sikkerhedsproblem pga. manglende sikkerhedsforanstaltninger eller pga. eventuelle uundgåelige omstændigheder, når der anvendes et trådløst LAN, påtager Sony sig intet ansvar for tabet eller skaderne. DK DK 37

 • Page 1 and 2:

  4-572-610-41(1) DSC-HX90V/DSC-HX90/

 • Page 3 and 4:

  Consiglio per la ripresa La fotocam

 • Page 5 and 6:

  [ Smaltimento delle batterie (pile

 • Page 7 and 8:

  Identificazione delle parti DSC-HX9

 • Page 9 and 10:

  DSC-WX500 G (Contrassegno N) • Ac

 • Page 11 and 12:

  Inserimento del pacco batteria Leva

 • Page 13 and 14:

  Note • Se la spia di carica sulla

 • Page 15 and 16:

  x Durata della batteria e numero di

 • Page 17 and 18:

  x Schede di memoria utilizzabili Sc

 • Page 19 and 20:

  5 Impostare [Ora legale], [Data/Ora

 • Page 21 and 22:

  x Selezione dell’immagine success

 • Page 23 and 24:

  x Voci di menu (Impostazioni ripres

 • Page 25 and 26:

  Livello rif. microfono Riduz. rumor

 • Page 27 and 28:

  (Senza fili) Invia a Smartphone Inv

 • Page 29 and 30:

  Impostazioni GPS (solo DSC-HX90V) I

 • Page 31 and 32:

  Funzioni di PlayMemories Home Il so

 • Page 33 and 34:

  Aggiunta delle funzioni alla fotoca

 • Page 35 and 36:

  Note sull’uso della fotocamera Fu

 • Page 37 and 38:

  Note sulla ripresa con il mirino (s

 • Page 39 and 40:

  Dati tecnici Fotocamera [Sistema] D

 • Page 41 and 42:

  Marchi di fabbrica • Memory Stick

 • Page 43 and 44:

  Sugestão de fotografia A câmara a

 • Page 45 and 46:

  [ Tratamento de pilhas e equipament

 • Page 47 and 48:

  Identificação dos componentes DSC

 • Page 49 and 50:

  DSC-WX500 G (marca N) • Toque na

 • Page 51 and 52:

  Inserir a bateria Alavanca de bloqu

 • Page 53 and 54:

  Notas • Se o indicador luminoso d

 • Page 55 and 56:

  x Duração da bateria e número de

 • Page 57 and 58:

  x Cartões de memória que podem se

 • Page 59 and 60:

  4 Selecione uma localização geogr

 • Page 61 and 62:

  x Selecionar a imagem seguinte/ante

 • Page 63 and 64:

  x Itens do Menu (Definições da C

 • Page 65 and 66:

  Reduç. Ruído Vento Lista dicas fo

 • Page 67 and 68:

  (Sem fios) Env. p/ Smartphone Envia

 • Page 69 and 70:

  Definições GPS (DSC-HX90V apenas)

 • Page 71 and 72:

  Funcionalidades de PlayMemories Hom

 • Page 73 and 74:

  Adicionar funções à câmara Pode

 • Page 75 and 76:

  Notas sobre a utilização da câma

 • Page 77 and 78:

  Notas sobre fotografia com o visor

 • Page 79 and 80:

  Características técnicas Câmara

 • Page 81 and 82:

  Marcas comerciais • Memory Stick

 • Page 83 and 84:

  Aufnahmetipp Die Kamera zeigt Aufna

 • Page 85 and 86:

  [ Entsorgung von gebrauchten Batter

 • Page 87 and 88:

  Identifizierung der Teile DSC-HX90V

 • Page 89 and 90:

  DSC-WX500 G (N-Zeichen) • Berühr

 • Page 91 and 92:

  Einsetzen des Akkus Akku-Verriegelu

 • Page 93 and 94:

  Hinweise • Falls die Ladekontroll

 • Page 95 and 96:

  x Akku-Nutzungsdauer und Bilderzahl

 • Page 97 and 98:

  Einsetzen einer Speicherkarte (getr

 • Page 99 and 100:

  Einstellen der Sprache und der Uhr

 • Page 101 and 102:

  • Kontinuierliche Filmaufnahme is

 • Page 103 and 104:

  x Menüposten (Kamera- einstlg.) Bi

 • Page 105 and 106:

  Film SteadyShot Auto. Lang.belich.

 • Page 107 and 108:

  Zoomfunkt. am Ring (nur DSC-HX90V/

 • Page 109 and 110:

  (Einstellung) Monitor-Helligkeit Su

 • Page 111 and 112:

  Merkmale von PlayMemories Home Die

 • Page 113 and 114:

  Hinzufügen von Funktionen zur Kame

 • Page 115 and 116:

  Hinweise zur Verwendung der Kamera

 • Page 117 and 118:

  • Drücken Sie den Sucher nicht g

 • Page 119 and 120:

  Hinweise zur Sicherheit bei Verwend

 • Page 121 and 122:

  [Stromversorgung, Allgemeines] Stro

 • Page 123 and 124:

  DE Zusätzliche Informationen zu di

 • Page 125 and 126:

  2 Selecteer de gewenste opnametip,

 • Page 127 and 128:

  [ Verwijdering van oude batterijen,

 • Page 129 and 130:

  Onderdelen herkennen DSC-HX90V/HX90

 • Page 131 and 132:

  DSC-WX500 G (N-markering) • Raak

 • Page 133 and 134:

  De accu plaatsen Accuvergrendelings

 • Page 135 and 136:

  Opmerkingen • Wanneer het oplaadl

 • Page 137 and 138:

  x Gebruiksduur van de accu en het a

 • Page 139 and 140:

  Een geheugenkaart (los verkrijgbaar

 • Page 141 and 142:

  De taal en de klok instellen ON/OFF

 • Page 143 and 144:

  Opmerkingen • Wanneer de zoomfunc

 • Page 145 and 146:

  x Fn (functie)-knop Hiermee kunt u

 • Page 147 and 148:

  Belicht.comp. ISO Lichtmeetfunctie

 • Page 149 and 150:

  Markering-instell. Autom.weergave D

 • Page 151 and 152:

  (Applicatie) Applicatielijst Inleid

 • Page 153 and 154:

  HDMI-instellingen USB-verbinding US

 • Page 155 and 156:

  x Systeemvereisten U vindt de syste

 • Page 157 and 158:

  x Bewegende beelden De onderstaande

 • Page 159 and 160:

  Bewaar/gebruik de camera niet op de

 • Page 161 and 162:

  Waarschuwing over auteursrechten Te

 • Page 163 and 164:

  [Monitor] LCD-monitor: 7,5 cm (type

 • Page 165 and 166:

  Extra informatie over dit product e

 • Page 167 and 168:

  Wskazówka dotycząca fotografowani

 • Page 169 and 170:

  [ Pozbywanie się zużytych baterii

 • Page 171 and 172:

  Elementy aparatu DSC-HX90V/HX90 •

 • Page 173 and 174:

  DSC-WX500 G (znak N) • Dotknij zn

 • Page 175 and 176:

  Montowanie akumulatora Dźwignia bl

 • Page 177 and 178:

  Uwagi • Migająca lampka ładowan

 • Page 179 and 180:

  x Czas eksploatacji akumulatora i l

 • Page 181 and 182:

  Wkładanie karty pamięci (sprzedaw

 • Page 183 and 184:

  x Aby wyjąć kartę pamięci/akumu

 • Page 185 and 186:

  Nagrywanie filmów 1 Naciśnij przy

 • Page 187 and 188:

  Omówienie innych funkcji Pierście

 • Page 189 and 190:

  DRO/Auto HDR (tylko model DSC- HX90

 • Page 191 and 192:

  Kolor zarysu (tylko model DSC- HX90

 • Page 193 and 194:

  Kasuj (Odtwarzanie) Tryb oglądania

 • Page 195 and 196:

  Ustawienia HDMI Połączenie USB Us

 • Page 197 and 198:

  x Wymagania systemowe Informacje na

 • Page 199 and 200:

  x Filmy W poniższej tabeli pokazan

 • Page 201 and 202:

  Uwagi dotyczące nagrywania/odtwarz

 • Page 203 and 204:

  Uwagi dotyczące temperatury aparat

 • Page 205 and 206:

  Dane techniczne Aparat [System] Prz

 • Page 207 and 208:

  [Sieć bezprzewodowa] Obsługiwane

 • Page 209 and 210:

  Dodatkowe informacje o tym produkci

 • Page 211 and 212:

  Tip pro snímání Fotoaparát zobr

 • Page 213 and 214:

  [ Nakládání s nepotřebnými bat

 • Page 215 and 216:

  Popis součástí DSC-HX90V/HX90

 • Page 217 and 218:

  DSC-WX500 G (značka N) • Když p

 • Page 219 and 220:

  Vkládání bloku akumulátorů Pá

 • Page 221 and 222:

  Poznámky • Pokud kontrolka nabí

 • Page 223 and 224:

  x Životnost akumulátoru a počet

 • Page 225 and 226:

  x Paměťové karty, které lze pou

 • Page 227 and 228:

  4 Vyberte požadovanou zeměpisnou

 • Page 229 and 230:

  x Vymazání snímku 1 Stiskněte t

 • Page 231 and 232:

  x Položky menu (Nastavení snímá

 • Page 233 and 234:

  Vyvolat paměť Paměť Když je vo

 • Page 235 and 236:

  Režim letadlo Stisk WPS Nastav. p

 • Page 237 and 238:

  Volič PAL/NTSC (pouze pro modely k

 • Page 239 and 240:

  x Systémové požadavky Systémov

 • Page 241 and 242:

  x Videoklipy Níže uvedená tabulk

 • Page 243 and 244:

  Nepoužívejte ani neukládejte fot

 • Page 245 and 246:

  Žádná záruka pro případ pošk

 • Page 247 and 248:

  [Displej] Displej LCD: 7,5 cm (typ

 • Page 249 and 250:

  Další informace o produktu a odpo

 • Page 251 and 252:

  Felvételi tipp A fényképezőgép

 • Page 253 and 254:

  [ Feleslegessé vált elemek, villa

 • Page 255 and 256:

  Részek azonosítása DSC-HX90V/HX9

 • Page 257 and 258:

  DSC-WX500 A ON/OFF (Bekapcsoló) go

 • Page 259 and 260:

  Az akkumulátoregység behelyezése

 • Page 261 and 262:

  Megjegyzések • Ha a fényképez

 • Page 263 and 264:

  x Az akkumulátor-üzemidő, a rög

 • Page 265 and 266:

  Memóriakártya (külön megvásár

 • Page 267 and 268:

  x A memóriakártya/akkumulátoregy

 • Page 269 and 270:

  Mozgóképkészítés 1 A felvétel

 • Page 271 and 272:

  Egyéb funkciók bemutatása Vezér

 • Page 273 and 274:

  DRO/Auto. HDR (csak a DSC-HX90V/ HX

 • Page 275 and 276:

  Csúcsérték szint (csak a DSC-HX9

 • Page 277 and 278:

  (Alkalmazás) Alkalmazások listáj

 • Page 279 and 280:

  USB LUN Beállítás USB töltés N

 • Page 281 and 282:

  x Rendszerkövetelmények A szoftve

 • Page 283 and 284:

  x Mozgóképek Az alábbi tábláza

 • Page 285 and 286:

  Ne használja/tárolja a fényképe

 • Page 287 and 288:

  Szerzői jogokra vonatkozó figyelm

 • Page 289 and 290:

  [Bemeneti/kimeneti csatlakozók] HD

 • Page 291 and 292:

  Védjegyek • A Memory Stick és a

 • Page 293 and 294:

  Tip na snímanie Fotoaparát zobraz

 • Page 295 and 296:

  [ Zneškodňovanie použitých bat

 • Page 297 and 298:

  Popis jednotlivých častí DSC-HX9

 • Page 299 and 300:

  DSC-WX500 G (Značka N) • Dotknit

 • Page 301 and 302:

  Vloženie akumulátora Poistný prv

 • Page 303 and 304:

  Poznámky • Ak kontrolka nabíjan

 • Page 305 and 306:

  x Výdrž akumulátora a počet zá

 • Page 307 and 308:

  Vloženie pamäťovej karty (predá

 • Page 309 and 310:

  x Vyberanie pamäťovej karty/akumu

 • Page 311 and 312:

  Snímanie videozáznamov 1 Stlačen

 • Page 313 and 314:

  Uvedenie ďalších funkcií Ovlád

 • Page 315 and 316:

  DRO/Auto HDR (len DSC-HX90V/ HX90)

 • Page 317 and 318:

  Peaking Color (len DSC-HX90V/ HX90)

 • Page 319 and 320:

  (Playback) Delete View Mode Image I

 • Page 321 and 322:

  Language Date/Time Setup Area Setti

 • Page 323 and 324:

  x Systémové požiadavky Systémov

 • Page 325 and 326:

  x Videozáznamy V tabuľke nižšie

 • Page 327 and 328:

  Fotoaparát nepoužívajte ani nesk

 • Page 329 and 330:

  Upozornenie na ochranu autorských

 • Page 331 and 332:

  [Vstupné a výstupné konektory] K

 • Page 333 and 334:

  • Wi-Fi, logo Wi-Fi, Wi-Fi PROTEC

 • Page 335 and 336:

  Tagningstips Kameran visar tagnings

 • Page 337 and 338:

  [ Avfallsinstruktion rörande förb

 • Page 339 and 340:

  Delarnas namn DSC-HX90V/HX90 G Blix

 • Page 341 and 342:

  DSC-WX500 G (N-märke) • Rör vid

 • Page 343 and 344:

  Isättning av batteripaketet Batter

 • Page 345 and 346:

  Anmärkningar • Om laddningslampa

 • Page 347 and 348:

  x Batteribrukstid och antal bilder

 • Page 349 and 350:

  x Minneskort som går att använda

 • Page 351 and 352:

  5 Ställ in [Sommartid], [Datum/Tid

 • Page 353 and 354:

  x För att se nästa/föregående b

 • Page 355 and 356:

  x Menypunkter (Kamerainst.) Bildsto

 • Page 357 and 358:

  Aut. lång. slutare Ref.nivå för

 • Page 359 and 360:

  (Trådlös) Skicka t. Smartph. Skic

 • Page 361 and 362:

  Ljudsignaler GPS-inställningar (g

 • Page 363 and 364:

  Funktioner i PlayMemories Home Med

 • Page 365 and 366:

  För att lägga till ytterligare fu

 • Page 367 and 368:

  Att observera när kameran används

 • Page 369 and 370:

  Att observera vid tagning med söka

 • Page 371 and 372:

  Tekniska data Kamera [System] Bilda

 • Page 373 and 374:

  Varumärken • Memory Stick och ä

 • Page 375 and 376:

  Kuvausvihje Kamera näyttää kuvau

 • Page 377 and 378:

  [ Käytöstä poistettujen paristoj

 • Page 379 and 380:

  Osien tunnistaminen DSC-HX90V/HX90

 • Page 381 and 382:

  DSC-WX500 G (N-merkki) • Kosketa

 • Page 383 and 384:

  Akun asettaminen Akun lukitusvipu 1

 • Page 385 and 386:

  Huomautuksia • Jos kameran lataus

 • Page 387 and 388:

  x Akun kestoaika sekä tallennettav

 • Page 389 and 390:

  x Muistikortit, joita voidaan käyt

 • Page 391 and 392:

  Valokuvien tai videoiden kuvaaminen

 • Page 393 and 394:

  Muiden toimintojen esittely Säät

 • Page 395 and 396:

  Luova asetus (vain DSC-HX90V/ HX90)

 • Page 397 and 398:

  FINDER/MONITOR (vain DSC-HX90V/ HX9

 • Page 399 and 400:

  Määritä tulostus Kauneustehoste

 • Page 401 and 402:

  PlayMemories Home -sovelluksen omin

 • Page 403 and 404:

  Toimintojen lisääminen kameraan V

 • Page 405 and 406:

  Kameran käyttöön liittyviä huom

 • Page 407 and 408:

  Huomautuksia kuvaamisesta etsimen k

 • Page 409 and 410:

  Tekniset tiedot Kamera [Järjestelm

 • Page 411 and 412:

  Tavaramerkit • Memory Stick ja ov

 • Page 413 and 414:

  Fototips Kameraet viser fototips fo

 • Page 415 and 416:

  [ Kassering av gamle batterier og e

 • Page 417 and 418:

  Identifisere delene DSC-HX90V/HX90

 • Page 419 and 420:

  DSC-WX500 G (N-merke) • Når du k

 • Page 421 and 422:

  Sette inn batteriet Batterilåsespa

 • Page 423 and 424:

  Kommentarer • Hvis ladelampen på

 • Page 425 and 426:

  x Batteritiden og antall bilder som

 • Page 427 and 428:

  x Minnekorttyper som kan brukes Min

 • Page 429 and 430:

  Ta stillbilder / ta opp film Lukker

 • Page 431 and 432:

  Introduksjon til andre funksjoner K

 • Page 433 and 434: Kreative innst. (kun DSC-HX90V/ HX9
 • Page 435 and 436: Zoominnstilling FINDER/MONITOR (kun
 • Page 437 and 438: Spesif. Utskrift Skjønnhetseffekt
 • Page 439 and 440: Funksjoner i PlayMemories Home Prog
 • Page 441 and 442: Legge til funksjoner i kameraet Du
 • Page 443 and 444: Om bruk av kameraet Funksjoner som
 • Page 445 and 446: Om fotografering med søkeren (kun
 • Page 447 and 448: Spesifikasjoner Kamera [System] Bil
 • Page 449 and 450: Varemerker • Memory Stick og er v
 • Page 451 and 452: ADVARSEL Apparatet må ikke udsætt
 • Page 453 and 454: [ Bortskaffelse af udtjente batteri
 • Page 455 and 456: Identificering af dele DSC-HX90V/HX
 • Page 457 and 458: DSC-WX500 G (N-mærke) • Berør m
 • Page 459 and 460: Indsætning af batteriet Låsemekan
 • Page 461 and 462: Bemærkninger • Hvis opladelampen
 • Page 463 and 464: x Batteriets levetid og antallet af
 • Page 465 and 466: x Anvendelige hukommelseskort Hukom
 • Page 467 and 468: 3 Kontroller, at der er valgt [Angi
 • Page 469 and 470: Visning af billeder W: zoom ud T: z
 • Page 471 and 472: x Menupunkter (Kameraindst.) Billed
 • Page 473 and 474: Hukom.genkald. Hukommelse Vælger e
 • Page 475 and 476: Flytilstand WPS-tryk Adgangspunktin
 • Page 477 and 478: PAL/NTSC-vælger (kun for 1080 50ik
 • Page 479 and 480: x Systemkrav Du kan finde systemkra
 • Page 481 and 482: x Film Tabellen nedenfor viser det
 • Page 483: Undlad at bruge/opbevare kameraet p
 • Page 487 and 488: [Strøm, generelt] Strøm: Genoplad
 • Page 489 and 490: DK DK 41
 • Page 491: DK DK 43