Views
8 months ago

Sony DSC-WX500 - DSC-WX500 Mode d'emploi Bulgare

Sony DSC-WX500 - DSC-WX500 Mode d'emploi Bulgare

Sony DSC-WX500 - DSC-WX500 Mode d'emploi

4-572-610-11(1) (BG) Цифров фотоапарат Ръководство с инструкции „Помощно ръководство“ (Ръководство в мрежата) Вижте „Помощно ръководство“ за по-подробни инструкции за всички функции на фотоапарата. http://rd1.sony.net/help/dsc/1515/h_zz/ DSC-HX90V/DSC-HX90/DSC-WX500