Views
6 months ago

Sony DSC-WX500 - DSC-WX500 Mode d'emploi Estonien

Sony DSC-WX500 - DSC-WX500 Mode d'emploi Estonien

Kaasasolevate elementide

Kaasasolevate elementide kontrollimine Sulgudes olev arv näitab esemete arvu. • Kaamera (1) • Laetav akukomplekt NP-BX1 (1) • Mikro-USB-kaabel (1) • AC-adapter AC-UB10C/UB10D (1) • Toitejuhe (toiteallikas) (Ameerika Ühendriikides ja Kanadas puudub komplektist) (1) • Randmepael (1) • Kasutusjuhend (see juhend) (1) • Wi-Fi-ühenduse / ühe puutega ühenduse (NFC) juhend (1) See juhend selgitab funktsioone, mis nõuavad Wi-Fi-ühendust. Lisateavet Wi-Fi-funktsioonide / ühe puutega (NFC) funktsioonide kohta vt Wi-Fi-ühenduse / ühe puutega ühenduse (NFC) juhendist (komplektis) või juhendist Spikker (lk 2). Teave keele seadistamise kohta Vajaduse korral muutke enne kasutamist kaamera ekraanil kuvatavat keelt (lk 18). Teave jooniste kohta Kui pole teisiti märgitud, on selle juhendi joonised mudeli DSC-HX90V kohta. EE 6

Seadme osad DSC-HX90V/HX90 G Välklamp • Ärge katke välklampi sõrmega. • Välklambi kasutamisel libistage lülitit (välklambi avamine). Kui te välklampi ei kasuta, vajutage see käsitsi alla. H Diopter-reguleerimise nupp I Pildinäidik A Nupp ON/OFF (toide) B Katikunupp C Režiiminupp (Intelligentne automaatrežiim)/ (Parim automaatrežiim)/ (Programmeeritud automaatrežiim)/ (Ava prioriteet)/ (Katiku prioriteet)/ (Käsitsi säritamine)/ (Mälu esilekutsumine)/ (Video)/ (iSweep-panoraam)/ (Stseeni valimine) D Jäädvustamiseks: W/T (suumi) nupp Vaatamiseks: (indeksi) nupp / taasesituse suumi nupp E Aegvõtte lamp / AF-valgustaja F GPS-vastuvõtja (integreeritud, ainult DSC-HX90V) • Pildinäidiku kasutamisel libistage pildinäidiku avamise lüliti (1) alla ja tõmmake seejärel okulaar pildinäidikust välja, kuni see kohale klõpsatab (2). • Kui vaatate pildinäidikusse, aktiveeritakse pildinäidiku režiim; kui liigute pildinäidikust kaugemale, taastub monitorirežiim. J Pildinäidiku avamise lüliti K (N-märk) • Puudutage märki kaamera ühendamisel NFC-funktsiooniga varustatud nutitelefoniga. • NFC (Lähiväljaside) on lühikese ulatusega juhtmeta sidetehnoloogia rahvusvaheline standard. L Juhtimisrõngas M Objektiiv EE 7