Views
6 months ago

Sony TC-WE405 - TC-WE405 Mode d'emploi Danois

Sony TC-WE405 - TC-WE405 Mode d'emploi Danois

POWER DECK A DECK B

POWER DECK A DECK B COUNTER RESET DIRECTION D a RELAY SYNCHRO DUBBING A→B HIGH/NORMAL START(DECK B P) FADER PAUSE REC MUTE REC AUTO REC LEVEL DOLBY NR OFF B C 5 4 6 3 7 2 8 ARL 1 9 0 10 PHONES POWER DECK A DECK B COUNTER RESET DIRECTION D a RELAY SYNCHRO DUBBING A→B HIGH/NORMAL FADER ARL START(DECK B P) PAUSE REC MUTE REC AUTO REC LEVEL DOLBY NR OFF B C 5 4 6 3 7 2 8 1 9 0 10 PHONES Edistyneet äänitystoiminnot Alku- ja loppuhäivytys (häivytys) Äänitystasoa voidaan asteittain suurentaa äänityksen alussa (alkuhäivytys) tai pienentää asteittain äänityksen lopussa (loppuhäivytys). Tämän toiminnon käyttö on kätevää esim. tapauksissa, jolloin nauha loppuu etkä halua raidan katkeavan kesken äkillisesti. Äänitys alku- tai loppuhäivytystä käyttäen on mahdollista vain kun äänitystaso on säädetty käsin (katso s. 7). Nauhan kopiointi Dekin A nauha voidaan kopioida dekin B nauhalle tavallisella nopeudellatai pikakopioinnilla. p 0 ) p ª · § PAUSE P HIGH / NORMAL DIRECTION ª / · P R r 0 ) p ª · § 0 ) FADER P R 0 ) r 1 Aseta äänitetty kasetti dekkiin A ja tyhjä kasetti dekkiin B. Varmista, että dekin B kasetin äänityksen suojaliuskoja ei ole irrotettu. p ª · p ª · § § 2 Valitse äänitettävä puoli. Kun haluat äänittää Aseta DIRECTION asentoon Yhdelle puolelle A Kun haluat Alkuhäivytyksen Toimi seuraavalla tavalla 1 Suorita vaiheet 1-4 sivun 6 luvusta “Äänitys nauhalle”. Kummallekin puolelle a. Äänitys dekin B kääntöpuolelle alkaa riippumatta dekin A toistosta. 2 Paina painiketta FADER. Alkuhäivytyksen aikana vilkkuu AUTOmerkkivalo, ja vilkkuminen lakkaa, kun alkuhäivytys on suoritettu. RELAY. Äänitys dekin B kääntöpuolelle alkaa yhtäaikaa dekin A kääntöpuolen toiston kanssa. Loppuhäivytyksen Paina painiketta FADER, kun haluat aloittaa loppuhäivytyksen äänityksen aikana. Kun loppuhäivytys on suoritettu, “REC” vilkkuu näytössä ja dekki kytkeytyy tauolle. 3 Valitse kopiointinopeus. Kun haluat valita Paina painiketta HIGH/ NORMAL Huom! Alku- ja loppuhäivytys eivät ole mahdollisia, jos REC LEVEL -säädin on asetettu asentoon 0 (minimi). Tavallisen nopeuden Pikakopioinnin Kerran Kaksi kertaa “HIGH” tai “NORM” tulee näkyviin näyttöön. Kasettidekki kytkeytyy kopiointivalmiudelle. 4 Valitse puoli, jolta kopiointi aloitetaan. Kun haluat äänittää Paina Etupuolelta · Kääntöpuolelta ª 5 Aloita kopiointi painamalla painiketta PAUSE P. Kun haluat lopettaa kopioinnin Aikana tavallisella nopeudella pikakopioinnilla Paina p dekistä B p kummasta dekistä tahansa 9 FIN 3-810-312-82(1)

POWER DECK A DECK B COUNTER RESET DIRECTION D a RELAY SYNCHRO DUBBING A→B HIGH/NORMAL FADER ARL START(DECK B P) PAUSE REC MUTE REC AUTO REC LEVEL DOLBY NR OFF B C 5 4 6 3 7 2 8 1 9 0 10 PHONES Edistyneet äänitystoiminnot z Pikakopioinnin aikana Vain painike p toimii. z Äänitystasoa ei tarvitse säätää eikä Dolbykohinanvaimennusta valita kopioinnin aikana Kopiointi suoritetaan automaattisesti samalla äänitystasolla ja Dolby-kohinanvaimennusjärjestelmällä kuin mitkä ovat alkuperäisellä dekin A nauhalla. Jos ääntä kuitenkin halutaan tarkkailla tavallisella nopeudella tapahtuvan kopioinnin aikana, aseta DOLBY NR vastaamaan dekin A nauhaa (katso s. 5). Huom! Jos TV on sijoitettu kasettidekin lähelle, pikakopioinnin aikana saattaa esiintyä kohinaa. Katkaise tällöin virta TVvastaanottimesta tai siirrä laitteet kauemmas toisistaan. Äänittämättömän kohdan asettaminen äänityksen aikana (äänitysvaimennin) Kunkin raidan väliin voidaan jättää 4 sekunnin pituinen tyhjä kohta tai poistaa tarpeettomat kohdat nauhalta. 0 ) p ª · PAUSE P REC MUTE R P R r 0 ) p ª · · § § Vain tiettyjen osien kopiointi Tämä on mahdollista vain kopioitaessa tavallisella nopeudella. 1 Paina dekin A painiketta p kohdassa, joka halutaan jättää väliin. Dekki B kytkeytyy äänitystauolle. 2 Etsi dekillä A kohta, josta äänitystä halutaan jatkaa, ja pysäytä nauha. 3 Jatka kopiointia painamalla painiketta PAUSE P. 1 Aloita äänitys. 2 Paina painiketta REC MUTE R kohdassa, johon halutaan saada tyhjä kohta. “REC” vilkkuu näytössä ja nauhalle nauhoittuu tyhjä tauko. 4 sekunnin kuluttua P syttyy ja kasettidekki kytkeytyy äänitystauolle. 3 Äänitystä jatketaan painamalla painiketta PAUSE P tai ·. z Jos haluat saada nauhalle 4 sekuntia pitemmät tauot Pidä painike REC MUTE R painettuna niin kauan kuin haluat. 4 sekunnin kuluttua “REC” alkaa vilkkua nopeammin. Kun vapautat REC MUTE R -painikkeen, P syttyy ja kasettidekki kytkeytyy äänitystauolle. Äänitystä jatketaan painamalla painiketta PAUSE P tai ·. 10 FIN 3-810-312-82(1)