Views
6 months ago

Sony TC-WE405 - TC-WE405 Mode d'emploi Danois

Sony TC-WE405 - TC-WE405 Mode d'emploi Danois

Perustoimet Nauhan

Perustoimet Nauhan toisto 2 4 3 Perustoimet DIRECTION D a RELAY DOLBY NR OFF B C AUTO REC LEVEL 5 4 6 3 7 SYNCHRO DUBBING A→B HIGH/NORMAL FADER ARL 2 8 START(DECK B P) 1 9 DECK A DECK B COUNTER RESET PAUSE REC MUTE REC P R r 0 10 0 ) 0 ) PHONES POWER p ª · p ª · § § • Katso liitäntäohjeet sivulta 4. • Toistoon voidaan käyttää kumpaa tahansa dekkiä. z Nauhan alun haku ja automaattinen toiston aloitus (automaattinen soitto) Paina painiketta 0 samalla, kun pidät painikkeen · painettuna. Kääntöpuolta varten paina painiketta ) pitäessäsi painikkeen ª painettuna. z Dolbykohinanvaimentimella* äänitetyn nauhan toisto Aseta DOLBY NR -painike siihen asentoon, jota käyttäen nauha on äänitetty - asentoon B tai C. z Mikä on Dolbykohinanvaimennin? Dolby-kohinanvaimennin poistaa nauhasuhinan korostamalla korkeataajuisen alan matalatasoisia signaaaleja äänityksen aikana ja alentamalla ne sitten toiston aikana. Tyyppi C antaa paremman kohinanvaimennuksen kuin tyyppi B. z Kuulokkeet voidaan liittää kuulokeliittimeen (PHONES) (vain TC- WE405) * Dolby kohinanvaimennin on valmistettu Dolby Laboratories Licensing Corporation’in lisenssillä. 1 Kytke 2 Paina 3 Säädä 4 Paina Kun haluat virta vahvistimeen ja valitse kasettidekin asento. painiketta POWER ja sitten painiketta § ja aseta kasetti paikalleen. ** Dekki pysähtyy automaattisesti toistettuaan viisi kertaa. painiketta ·. Soitettava puoli itseesi päin DIRECTION-kytkimen asento. Kun haluat soittaa Aseta asentoon Vain yhden puolen A Kummankin puolen perätysten** Kummallakin dekillä perätysten** a RELAY Dekki aloittaa soiton. Säädä äänenvoimakkuus vahvistimella. Pysäyttää soiton Aloittaa soiton kääntöpuolelta Kytkeä tauon (vain dekki B) Kelata eteen tai taakse Ottaa kasetin pois Paina p ª PAUSE P. Soittoa jatketaan painamalla painiketta uudelleen. ) tai 0 dekin ollessa pysähtynyt § soiton lopettamisen jälkeen Perustoimet DOLBY ja kaksois-D tunnus a ovat Dolby Laboratories Licensing Corporation’in tavaramerkkejä. 5 FIN 3-810-312-82(1)

Perustoimet Äänitys nauhalle 2 3 4 DIRECTION D a RELAY DOLBY NR OFF B C AUTO REC LEVEL 5 4 6 3 7 SYNCHRO DUBBING A→B HIGH/NORMAL FADER ARL 2 8 START(DECK B P) 1 9 DECK A DECK B COUNTER RESET PAUSE REC MUTE REC P R r 0 10 0 ) 0 ) PHONES p ª · POWER p ª · § § 5 • Katso liitäntäohjeet sivulta 4. • Käytä äänitykseen dekkiä B (oikealla puolella). 1 Kytke • Katso luvusta “Nauhan 2 kopiointi” (sivu 9) ohjeet Paina painiketta POWER ja sitten § nauhan kopioinnista. ja aseta kasetti dekkiin B. Äänitettävä puoli itseesi päin 3 Säädä DIRECTION-kytkimen asento. Kun haluat äänittää Vain yhdelle puolelle A Kummallekin puolelle* a * Äänitys loppuu kääntöpuolen lopussa. Huom! Kun dekki B äänittää tai on äänitystauolla, dekin A painikkeet 4 Paina painiketta REC r. eivät toimi. virta vahvistimeen ja soita sitä ohjelmalähdettä, jota halutaan äänittää. Aseta asentoon · palaa itseesi päin osoittavan puolen äänityksellä. Jos se ei pala, paina painiketta · kerran. Kasettidekki säätää automaattisesti äänitystason (katso sivu 8). Kun AUTO-merkkivalo syttyy palamaan, lopeta ohjelmalähteen soitto. Jos haluat säätää äänitystason käsin, katso lukua “Äänitystason säätö käsin” sivulta 7. 3-810-312-82(1)