Views
8 months ago

Sony TC-WE405 - TC-WE405 Consignes d’utilisation Suédois

Sony TC-WE405 - TC-WE405 Consignes d’utilisation Suédois

Utsätt inte denna

Utsätt inte denna apparaten för regn och fukt för att undvika riskerna för brand och/ eller elektriska stötar. 2 S VARNING 3-810-312-41(1)

Välkommen! Tack för inköpet av Sonys stereokassettdäck. Läs noga igenom bruksanvisningen för att lära känna till däcket och dess användning. Spara bruksanvisningen. Innehåll Förberedelser Uppackning 4 Anslutningarna 4 Om denna bruksanvisning Denna bruksanvisning beskriver modellerna TC-WE405 och TC-WR661. Kontrollera modellbeteckningen på däckets baksida. TC-WE405 är den modell som visas på illustrationerna. Skillnaderna, som finns mellan de två modellerna, anges tydligt i bruksanvisningen, som t. ex. “gäller endast TC-WE405”. Skillnaderna mellan de två modellerna Modell Egenskaper Dolby HX PRO Hörlursuttag WE405 • • WR661 Bandavspelning 5 Inspelning 6 Avancerat tillvägagångssätt vid inspelning Övrigt Automatisk inställning av inspelningsnivån (utstyrningsautomatik)8 In- och uttoning 9 Bandkopiering 9 Inspelningsblockering under pågående inspelning 10 Att observera 11 Att observera angående kassettband 11 Rengöring 12 Felsökning 13 Tekniska data 14 Alfabetiskt register 15 S Praktisk vägledning Den följande fingeranvisningen används i denna bruksanvisning: z anger vinkar och råd som underlättar tillvägagångssättet. 3 S 3-810-312-41(1)