Views
8 months ago

Sony TC-WE405 - TC-WE405 Mode d'emploi Finlandais

Sony TC-WE405 - TC-WE405 Mode d'emploi Finlandais

Grundlæggende

Grundlæggende anvendelse Båndafspilning 2 4 3 Grundlæggende anvendelse DIRECTION D a RELAY DOLBY NR OFF B C AUTO REC LEVEL 5 4 6 3 7 SYNCHRO DUBBING A→B HIGH/NORMAL FADER ARL 2 8 START(DECK B P) 1 9 DECK A DECK B COUNTER RESET PAUSE REC MUTE REC P R r 0 10 0 ) 0 ) PHONES POWER p ª · p ª · § § • Se side 4 angående information om tilslutning. • Begge deck kan anvendes til afspilning. z Lokalisering af begyndelsen af et bånd og automatisk start af afspilningen (Auto Play) Tryk på 0, mens · holdes inde. For bagsiden trykkes på ), mens ª holdes inde. z Afspilning af et bånd, der er indspillet med Dolby støjreduktionssystemet* Sæt DOLBY NR i den stilling, der anvendtes, da båndet indspilledes - enten B eller C. z Hvad er Dolby støjreduktionssystemet? Dolby støjreduktionssystemet reducerer båndsus ved at forstærke de lave signaler i diskantområdet under optagelse og derefter gøre dem svagere under afspilning. Type C giver en større støjreduktion end type B. z En hovedtelefon kan tilsluttes PHONES (gælder kun TC-WE405) * Dolby støjreduktion fremstillet på licens fra Dolby Laboratories Licensing Corporation. DOLBY og dobbelt-D symbolet a tilhører Dolby Laboratories Licensing Corporation som varemærker. 1 Tænd 2 Tryk 3 Indstil 4 Tryk for forstærkeren og vælg kassetetdeck-position. på POWER, tryk derefter på § og sæt et kassettebånd i. Med den side, der skal spilles, udad båndløbsretningen (DIRECTION) For at afspille Kun den ene side Begge sider kontinuerligt** Sæt i stilling A a Båndene i begge kassettedeck efter RELAY hinanden** ** Decket stopper automatisk efter fem afspilninger. på ·. Decket begynder at afspille. Reguler lydstyrken på forstærkeren. For at Stoppe afspilningen Starte afspilningen fra bagsiden Stoppe afspilningen midlertidigt (gælder kun deck B) Spole hurtigt frem eller tilbage Tage kassetten ud Tryk på p ª PAUSE P. Tryk på knappen igen, når afspilningens skal fortsættes. ) eller 0, når decket er stoppet § efter at afspilningen er stoppet Grundlæggende anvendelse 5 DK 3-810-312-82(1)

Grundlæggende anvendelse Båndoptagelse 2 3 4 DIRECTION D a RELAY DOLBY NR OFF B C AUTO REC LEVEL 5 4 6 3 7 SYNCHRO DUBBING A→B HIGH/NORMAL FADER ARL 2 8 START(DECK B P) 1 9 DECK A DECK B COUNTER RESET PAUSE REC MUTE REC P R r 0 10 0 ) 0 ) PHONES POWER p ª · p ª · § § 5 • Se side 4 angående 1 Tænd information om tilslutning. • Brug deck B (det til højre) til 2 optagelse. Tryk på POWER, tryk derefter på § • Se “Båndoverspilning” (side og sæt et kassettebånd i deck B. 9), hvis du vil overspille båndet. Med den side, der skal optages, udad 3 Indstil båndløbsretningen (DIRECTION). For at optage på Kun den ene side A Begge sider* a Bemærk 4 Når der optages på deck B, vil alle Tryk på REC r. knapperne på deck A være inoperative. 6 DK for forstærkeren og afspil den lydkilde, der skal optages. Sæt i stilling * Optagelsen stopper, når båndet har nået slutningen af bagsiden. · tændes ved optagelse på den side, der vender udad. Hvis den ikke tændes, trykker du en gang på ·. Kassettedecket indstiller automatisk optageniveauet (se side 8). Stop afspilningen af lydkilden, når AUTO indikatoren lyser konstant. Se afsnittet “Manuel indstilling af optageniveauet” på side 7, hvis du vil indstille optageniveauet manuelt. 3-810-312-82(1)