Views
6 months ago

Sony TC-WE405 - TC-WE405 Consignes d’utilisation Néerlandais

Sony TC-WE405 - TC-WE405 Consignes d’utilisation Néerlandais

Förberedelser

Förberedelser Kontrollera att följande tillbehör levererats med däcket: • ljudkablar (2) Uppackning Anslutningarna till LINE IN till REC OUT 4 S Detta kapitel beskriver däckets anslutning till en förstärkare. Kontrollera att strömbrytarna på både förstärkaren och däcket står i frånslagna lägen. Gäller modellen TC-WR661 Se i bruksanvisningen som medföljde förstärkaren TA- AV561 hur kassettdäcket ska anslutas till förstärkaren. Gäller modellen TC-WE405 Anslut kassettdäcket till en förstärkare enligt nedanstående anvisningar. till LINE OUT till TAPE IN Förstärkare TC-WE405 till ett nätuttag till ett vägguttag Anslutning av ljudkablar Var noga med att sätta i de färgkodade kontakterna på ljudkablarna i rätt uttag på komponenterna: de röda (högra) kontakterna till de röda in/utgångarna och de vita (vänstra) till de vita. Var noga med att skjuta in kontakterna så långt det går för att undvika brum och störningar. Anslut däcket till förstärkaren enligt följande: L R Däcket IN Ç LINE OUT ç: Signalflöde Förstärkaren REC OUT L R TAPE ç Inställning av nätspänningsväljare (på modeller med nätspänningsväljare) Kontrollera att nätspänningsväljaren VOLTAGE på däckets baksida står i läget för lokal nätspänning. Använd en skruvmejsel för att vid behov ställa väljaren i korrekt läge innan nätkabeln ansluts till ett nätuttag. Nätanslutning Anslut nätkabeln till ett nätuttag. Det nästa steget? VOLTAGE 220V 240V 120V Nu är kassettdäcket klart att användas. För det grundläggande användningssättet, se sidorna 5 till 7. För mer avancerade finesser, se avsnitten som börjar på sidan 8. IN L R 3-810-312-41(1)

Grundläggande tillvägagångssätt Bandavspelning 2 4 3 DIRECTION D a RELAY DOLBY NR OFF B C AUTO REC LEVEL 5 4 6 3 7 SYNCHRO DUBBING A→B HIGH/NORMAL FADER ARL 2 8 START(DECK B P) 1 9 DECK A DECK B COUNTER RESET PAUSE REC MUTE REC P R r 0 10 0 ) 0 ) PHONES POWER p ª · p ª · § § • Vi hänvisar till sid. 4 angående anslutningar. • Såväl däck A som däck B kan användas till bandavspelning. z För att spola tillbaka bandet till början och börja spela det automatiskt (automatisk avspelningsstart) Håll 0 intryckt och tryck på ·. Håll ) intryckt och tryck på ª för baksidan. z Avspelning av ett band som är inspelat med Dolby * brusreducering Ställ omkopplaren DOLBY NR i samma läge som bandet är inspelat med — B eller C. z Vad är Dolby brusreducering? Dolbys brusreduceringssystem eliminerar bandbrus genom att höja nivån för svaga signaler i diskantområdet under inspelning, och sedan sänka nivån under avspelning. Typ C ger större brusreduceringseffekt än typ B. 1 Slå 2 Tryck 3 Skjut 4 Tryck på förstärkaren och välj läget för bandavspelning. först på strömbrytaren POWER och därefter på §. Sätt i önskad kassett. Med sidan för bandavspelningsstart vänd mot dig: DIRECTION till lämpligt läge. Bandavspelning på skjut till läget en sida: A. båda sidor i följd*: a. från det ena däcket till det andra*: RELAY. * Däcket blir automatiskt stillastående efter att sidorna (kassetterna) spelats av fem gånger i följd. på ·. Bandavspelning sätts igång. Styr volymen till lämplig nivå på förstärkaren. Grundläggande tillvägagångssätt z Det går att ansluta ett par hörlurar till hörlursuttaget PHONES (gäller endast TC- WE405) * Dolby brusreducering tillverkas under licens av Dolby Laboratories Licensing Corporation. DOLBY och dubbel D- kännetecknet a är Dolby Laboratories Licensing Corporation:s varumärken. Att avbryta bandavspelning: p. fortsätta med bandavspelning på motsatt sida: koppla in pausen (endast på däck B): snabbspola bandet åt höger eller vänster: ta ur kassetten: tryck på ª. PAUSE P. Tryck en gång till på denna tangent för att fortsätta med bandavspelning. ) eller 0 när däcket står stilla. § efter att bandavspelning avbrutits. 5 S 3-810-312-41(1)