Views
8 months ago

Sony TC-WE405 - TC-WE405 Consignes d’utilisation Néerlandais

Sony TC-WE405 - TC-WE405 Consignes d’utilisation Néerlandais

Grundläggande

Grundläggande tillvägagångssätt Inspelning 2 3 4 DIRECTION D a RELAY DOLBY NR OFF B C AUTO REC LEVEL 5 4 6 3 7 SYNCHRO DUBBING A→B HIGH/NORMAL FADER ARL 2 8 START(DECK B P) 1 9 DECK A DECK B COUNTER RESET PAUSE REC MUTE REC P R r 0 10 0 ) 0 ) PHONES POWER p ª · p ª · § § 5 • Vi hänvisar till sid. 4 angående anslutningar. • Använd däck B (till höger) vid inspelning. • Se “Bandkopiering” (sidan 9) om hur man gör en kopia av bandet. 1 Slå 2 Tryck på förstärkaren och sätt igång ljudåtergivningen, som ska spelas in, på önskad ljudkälla. först på strömbrytaren POWER och därefter på §. Sätt i kassetten för inspelning i däck B. Med sidan för inspelningsstart vänd mot dig: Observera När däck B håller på att spela in, eller är i inspelningspausläge, fungerar inga av knapparna på däck A. 3 Skjut 4 Tryck DIRECTION till lämpligt läge. Inspelning på en sida: A. båda sidor i följd*: a. skjut till läget * Inspelning avbryts vid slutet på kassettens motsatta sida. på REC r. · anger inspelning på sidan vänd mot dig. Tryck en gång på · när denna pil för kassettens framsida inte lyser. Kassettdäcket ställer automatiskt in inspelningsnivån (se sidan 8). Avbryt avspelningen på ljudkällan när AUTO-indikatorn slutar blinka och lyser med fast sken. Om du själv vill ställa in inspelningsnivån för hand, se “Manuell inställning av inspelningsnivån” på sidan 7. 6 S 3-810-312-41(1)

Grundläggande tillvägagångssätt z Skydd mot radering av misstag Bryt av den lilla tungan (små tungorna) på kassetten för att skydda bandet mot radering (sid. 11). 5 Tryck 6 Sätt på PAUSE P eller ·. Inspelning sätts igång. på nytt igång önskad ljudåtergivning. Att avbryta inspelning: fortsätta med inspelning på motsatt sida: koppla in pausen: ta ur kassetten: tryck på p. ª två gånger i steg 5. PAUSE P. Tryck en gång till på denna tangent för att fortsätta med inspelning. § efter att inspelning avbrutits. z Dolby HX PRO * -systemet fungerar automatiskt vid inspelning (gäller endast TC-WE405) Distorsionen och bruset i diskantområdet minskas för att ge ett högklassigt ljud även vid avspelning på andra POWER kassettdäck. DECK A DECK B COUNTER RESET 0 ) p ª · § Övriga omkopplare (reglage) som används vid inspelning: DIRECTION D a RELAY SYNCHRO DUBBING A→B HIGH/NORMAL FADER ARL START(DECK B P) DOLBY NR DOLBY NR OFF B C PAUSE REC MUTE REC P R r 0 ) p ª · § AUTO REC LEVEL 5 4 6 3 2 1 0 10 Inspelning med Dolby brusreducering Ställ DOLBY NR på B eller C innan du börjar spela in. Manuell inställning av inspelningsnivån Tryck på REC r i steg 4 på sidan 6 och vrid sedan på REC LEVEL tills toppnivåmätarna når den rekommenderade nivån för den använda bandtypen. När inställningen är färdig, så avbryt avspelningen på ljudkällan och fortsätt med steg 5 i inspelningsproceduren. PHONES 7 8 9 REC LEVEL dB –∞ –30 –20 –10 –4 0 +4 +8 L R För band av typ I eller typ II För band av typ IV Grundläggande tillvägagångssätt * HX Pro headroom extension härrör från Bang & Olufsen och tillverkas under licens av Dolby Laboratories Licensing Corporation. DOLBY, dubbel D-kännetecknet a, och HX PRO är Dolby Laboratories Licensing Corporation:s varumärken. 7 S 3-810-312-41(1)