Views
6 months ago

Sony DSX-A102U - DSX-A102U Mode d'emploi Russe

Sony DSX-A102U - DSX-A102U Mode d'emploi Russe

З метою

З метою безпеки обов’язково встановіть цей пристрій у панель приладів автомобіля, оскільки задня сторона пристрою під час використання нагрівається. Докладніше див. «Підключення/ встановлення» (стор. 18). Табличка з інформацією про робочу напругу тощо розміщена на нижній частині корпусу. Дата виготовлення вказана на виробі та на його упаковці у наступному форматі: MM.YYYY, де MM – місяць та YYYY – рік виготовлення. Виготовлено в Таїланді Виробник: Соні Корпорейшн, 1-7-1 Конан, Мінато-ку, Токіо 108-0075, Японія. Уповноважений представник в Україні з питань відповідності вимогам технічних регламентів: ТОВ «Соні Україна», вул. Іллінська, 8, м.Київ, 04070, Україна. Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання (постанова КМУ від 29.07.2009 № 785). Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (постанова КМУ від 03.12.2008 № 1057). Умови зберігання Продукцію зберігають в упакованому виді в темних, сухих, чистих, добре вентильованих приміщеннях, ізольованих від місць зберігання кислот і лугів. Температура зберігання: від -20 до +60 °C. Відносна вологість зберігання: 80 %. Робоча температура: від 0 до 40 °C. Робоча відносна вологість: 40–60 %. Застереження для випадків, коли запалювання автомобіля не має положення ACC Обов’язково встановіть функцію AUTO OFF (стор. 11). Пристрій вимикатиметься повністю й автоматично у встановлений час після вимкнення пристрою, що запобігатиме розряджанню акумулятора. Якщо функцію AUTO OFF не активовано, щоразу під час вимкнення запалювання натискайте й утримуйте кнопку OFF, доки дисплей не згасне. Відмова від відповідальності щодо послуг, запропонованих третіми сторонами Послуги, запропоновані третіми сторонами, можуть змінюватися, призупинятися або припиняти роботу без попереднього повідомлення. Sony не несе жодної відповідальності в таких ситуаціях. 2UA

Зміст Довідник із частин і органів керування . . . . . . . 4 Початок роботи Від’єднання передньої панелі . . . . . . . . . . . . . . . 5 Установлення годинника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Підключення пристрою USB . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Підключення іншого портативного аудіопристрою . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Прослуховування радіо Прослуховування радіо. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Використання системи радіоданих (RDS) . . . . . 8 Відтворення Відтворення з пристрою USB . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Пошук і відтворення композицій . . . . . . . . . . . 10 Налаштування Скасування режиму DEMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Основні операції налаштування . . . . . . . . . . . . . 11 Загальні налаштування (GENERAL) . . . . . . . . . . . 11 Налаштування звуку (SOUND) . . . . . . . . . . . . . . . 12 Налаштування дисплея (DISPLAY) . . . . . . . . . . . . 12 Додаткові відомості Застережні заходи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Технічне обслуговування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Технічні характеристики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Пошук і усунення несправностей . . . . . . . . . . . . 15 Підключення/встановлення Увага! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Список частин для встановлення . . . . . . . . . . . 18 Підключення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Установлення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 3UA