Views
8 months ago

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Ukrainien

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Ukrainien

Використання

Використання периферійних пристроїв > Підключення зовнішнього дисплея n114 N ✍ Для отримання додаткових відомостей про встановлення та використання зверніться до посібника, який постачався з телевізором. Кабель HDMI передає сигнали як аудіо так і відео. Щоб відтворити диск Blu-ray 3D На вашому комп'ютері можуть бути відсутні деякі функції, опції та елементи. Щоб дізнатися про конфігурацію вашого комп'ютера, дивіться технічні характеристики. У моделях з дисководом для дисків Blu-ray можна відтворювати Blu-ray 3D Disc і проглядати 3D-зображення на моніторах із підтримкою 3D, таких як 3D TV, під'єднавши монітор до комп'ютера за допомогою HDMI-кабеля. ! Не забувайте використовувати 3D-окуляри, вказані виробником телевізором-приймача, під час перегляду 3D-зображень. ✍ Для отримання додаткових інструкцій про функцію 3D див. посібник, наданий із вашим 3D TV. 1 Виконайте кроки з розділу Щоб підключити телевізор до комп'ютера (стор. 113) для під'єднання вашого 3D TV до комп'ютера за допомогою HDMI-кабеля та налаштуйте конфігураційну систему телевізора. 2 Оберіть режим STAMINA за допомогою селекторного перемикача продуктивності. ✍ Інформацію щодо вибору режиму продуктивності див. у розділі Вибір режимів продуктивності (стор. 122). 3 Натисніть клавіші Fn+F7, щоб змінити вихід зображення на зовнішній дисплей. 4 Натисніть Запустити, виберіть Усі програми, потім CyberLink PowerDVD BD і CyberLink PowerDVD BD. 5 Натисніть , розташовану у нижньому правому кутку вікна PowerDVD BD, увімкніть функцію 3D, на натисніть Auto Detect.

Використання периферійних пристроїв > Підключення зовнішнього дисплея n115 N ✍ Ви можете змінити роздільну здатність екрана вашого комп'ютера. Натисніть вікна PowerDVD BD, та елемент меню для зміни роздільної здатності екрана. Детальнішу інформацію див. у файлі довідки щодо PowerDVD BD. 6 Вставте диск Blu-ray 3D в оптичний дисковод. , розташовану у нижньому правому кутку Підключення високоякісного цифрового звуковивідного пристрою між комп'ютером і телевізором Можна підключити високоякісний домашній кінотеатр або інший декодер об'ємного звуку між комп'ютером та телевізором за допомогою з'єднання HDMI. ! Перед підключенням пристрою до комп'ютера спочатку переконайтеся, що встановлено підключення HDMI між телевізором і приймачем домашнього театру або декодуючим пристроєм оточуючого звуку. Якщо не чути звуку із пристрою, підключеного до вихідного порту HDMI, необхідно змінити вихідний аудіопристрій. Для отримання додаткових відомостей див. Як змінити вихідний аудіопристрій? (стор. 201). 1 Ввімкніть телевізор і встановіть його вхід на вхід HDMI. 2 Ввімкніть приймач домашнього театру або декодуючий пристрій оточуючого звуку і встановіть його вхід на вхід HDMI. 3 Вставте один кінець кабелю HDMI у вхідний порт HDMI приймача домашнього кінотеатру або декодера об'ємного звуку, а інший кінець – у вихідний порт HDMI на комп'ютері або на додатковому реплікаторі портів. ✍ Ви можете відрегулювати екранну роздільну здатність приєднаного телевізора за допомогою вашого комп'ютера. Для отримання додаткових відомостей, див. розділ Чому на екрані не відображається відео? (стор. 192). При використанні підключення HDMI можна регулювати гучність тільки за допомогою підключеного аудіопристрою. Комп'ютер не контролюватиме вихідну гучність будь-якого з підключених пристроїв.