Views
9 months ago

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Documents de garantie Bulgare

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Documents de garantie Bulgare

Услуги за

Услуги за ремонт на хардуер на VAIO Ако ви е необходима допълнителна информация за това как се предоставя тази услуга, отидете на уеб сайта на VAIO (http://support.vaio.sony.eu/). Въпреки че по-голямата част от проблемите се разрешават по интернет или по телефона, понякога решаването на даден проблем може да изисква намеса или ремонт. Бихме искали да ви обърнем внимание на следните важни забележки, преди да вземем вашия компютър VAIO: ❑ ❑ ❑ ❑ Тъй като вие носите отговорност за архивирането на вашите данни, от изключително значение е да архивирате всички файлове от твърдия диск, тъй като Sony не може да гарантира целостта на програми или данни на компютъра по време на ремонтния процес. Не включвайте никакви принадлежности при транспортирането на основния продукт, освен ако не получите специални указания за това. За извънгаранционен ремонт се заплаща стандартна такса, в случай че решите да се откажете от ремонта. Предоставянето на адрес, телефонен номер и лице за контакт в работните часове е задължително условие за осигуряване на успешна работа на нашия куриер и административен отдел. 26

Служби за техническа поддръжка на Sony Въведете следната информация за вашия компютър VAIO. Информацията ще се изисква, когато компютърът има нужда от ремонт. Номер на модела и сериен номер: Търговец и печат: Дата на покупката: Име и адрес на клиента: 27