Views
6 months ago

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Roumain

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Roumain

Cum să utilizaţi

Cum să utilizaţi computerul VAIO > Utilizarea TPM n 94 N ❑ ❑ ❑ ❑ Fișierul cu copii de rezervă ale cheii și certificatului Numele implicit al fișierului: SpBackupArchive.xml Fișierul cu copiile de rezervă ale PSD Numele implicit al fișierului: -Personal Secure Drive.fsb Fișierul cu copiile de rezervă a parolelor deţinătorului Numele implicit al fișierului: SpOwner_.tpm Fișierul protocol Numele implicit al fișierului: SpProtocol__..txt

Cum să utilizaţi computerul VAIO > Utilizarea TPM n 95 N Configurarea cipului TPM Pentru a utiliza cipul TPM încorporat, trebuie să: 1 Activaţi cipul TPM în ecranul de configurare din BIOS. 2 Instalaţi Infineon TPM Professional Package. 3 Iniţializaţi și configuraţi cipul TPM. Pentru a activa cipul TPM în ecranul de configurare din BIOS 1 Porniţi computerul și apăsaţi tasta F2 de mai multe ori până când dispare sigla VAIO. Se afișează ecranul de configurare BIOS. Dacă acest ecran nu se afișează, reporniţi computerul și încercaţi din nou. 2 Apăsaţi pe tasta < sau , pentru a selecta fila Security, pe tasta M sau m pentru a selecta Change TPM State și apoi pe tasta Enter. 3 Apăsaţi pe tasta M sau m pentru a selecta Enable și apăsaţi pe tasta Enter. 4 Apăsaţi pe tasta < sau , pentru a selecta Exit, selectaţi Exit Setup, apoi apăsaţi pe tasta Enter. 5 După ce sistemul repornește, selectaţi Execute în fereastra de confirmare și apoi apăsaţi pe tasta Enter. ✍ De asemenea, aveţi posibilitatea să dezactivaţi cipul TPM și să ștergeţi configuraţia acestuia în ecranul de configurare din BIOS. ! Înainte de activa cipul TPM, asiguraţi-vă că setaţi parola de pornire pentru a proteja configuraţia cipului TPM împotriva modificărilor neautorizate. Dacă s-a activat TPM, va dura mai mult până la apariţia siglei VAIO pe ecran, datorită verificărilor de securitate care se efectuează la pornirea computerului. Nu veţi putea accesa date protejate cu TPM dacă goliţi drepturile de proprietate stocate în TPM. Înainte de a goli configuraţia cipului TPM, asiguraţi-vă că efectuaţi copii de rezervă ale datelor protejate cu TPM.