Views
7 months ago

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Roumain

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Roumain

Cum să utilizaţi

Cum să utilizaţi computerul VAIO > Utilizarea TPM n 98 N Pentru a debloca datele criptate cu cheie de recuperare stocată pe un dispozitiv USB de memorie flash Pentru a debloca datele criptate cu o cheie de recuperare stocată pe un dispozitiv USB de memorie flash, sistemul trebuie să acceseze dispozitivul USB de memorie flash atunci când încărcaţi computerul. Urmaţi acești pași pentru configura ordinea de pornire în ecranul de configurare BIOS: ! Nu puteţi utiliza dispozitive USB dacă dezactivaţi porturile USB din ecranul de configurare BIOS. Pentru a activa porturile, urmaţi pașii din secţiunea Protejarea datelor împotriva utilizării neautorizate (pagina 131). 1 Conectaţi un dispozitiv USB de memorie flash. 2 Porniţi computerul și apăsaţi tasta F2 de mai multe ori până când dispare sigla VAIO. Se afișează ecranul de configurare BIOS. Dacă acest ecran nu se afișează, reporniţi computerul și încercaţi din nou. 3 Apăsaţi pe tasta < sau , pentru a selecta fila Security, pe tasta M sau m pentru a selecta Change TPM State și apoi pe tasta Enter. 4 Apăsaţi pe tasta M sau m pentru a selecta Enable și apoi apăsaţi pe tasta Enter. 5 Apăsaţi pe tasta < sau , pentru a selecta Boot și apoi selectaţi Enabled pentru External Device Boot. 6 Apăsaţi pe tasta M sau m pentru a selecta Boot Priority și apoi apăsaţi pe tasta Enter. 7 Apăsaţi pe tasta F5 sau F6 pentru a modifica ordinea dispozitivelor de pornire, astfel încât Internal Hard Disk este listat mai sus decât External Device. ! Trebuie să deplasaţi Internal Optical Drive în partea de sus a listei pentru a recupera sistemul computerului utilizând suport de recuperare. 8 Apăsaţi pe tasta < sau , pentru a selecta Exit, selectaţi Exit Setup, apoi apăsaţi pe tasta Enter. 9 După ce sistemul repornește, selectaţi Execute în fereastra de confirmare și apoi apăsaţi pe tasta Enter. 10 Urmaţi instrucţiunile din Ajutor și Asistenţă Windows pentru a activa Criptare unitate BitLocker. 11 Salvaţi parola de recuperare pe dispozitivul USB de memorie flash în fereastra de salvare a parolei de recuperare.

Cum să utilizaţi computerul VAIO > Utilizarea TPM n 99 N 12 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran. Va porni criptarea. ! Actualizarea BIOS-ului cu un software de actualizare, cum ar fi VAIO Update, readuce setările din BIOS la cele implicite. Trebuie să repetaţi pașii de mai sus. Criptarea durează câteva ore.