Views
7 months ago

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Bulgare

Надстройка

Надстройка на компютъра VAIO > Добавяне и махане на памет n138 N Махане и поставяне на модул на паметта Смяна или добавяне на модул на паметта 1 Изключете компютъра и откачете всички периферни устройства. 2 Изчакайте един час, докато компютърът се охлади. 3 Развийте двата винта (1), плъзнете долния капак по посока на стрелката (2) и отстранете капака. ! Внимавайте да не загубите отстранените винтове. 4 Докоснете метален предмет, за да освободите статичното електричество. 5 Отстранете батерията (стр. 25).

Надстройка на компютъра VAIO > Добавяне и махане на памет n139 N 6 Махнете стария модул на паметта по следния начин: ❑ Издърпайте фиксаторите по посока на стрелките (1). Модулът на паметта се освобождава. ❑ Уверете се, че модулът на паметта се повдига, след което го издърпайте по посока на стрелката (2). 7 Извадете новия модул на паметта от опаковката.