Views
8 months ago

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Bulgare

Предпазни

Предпазни мерки > Работа с компютъра n148 N ❑ ❑ ❑ Ако компютърът е донесен директно от студено на топло място, във вътрешността му може да се кондензира влага. В този случай изчакайте поне един час, преди да го включите. Ако възникнат проблеми, изключете компютъра и се свържете с упълномощен център за сервиз/поддръжка на Sony. За да намерите най-близкият център или агент, вижте Как да научите повече за своя компютър VAIO (стр. 5). За да избегнете загуба на данни при повреда на компютъра, архивирайте редовно данните си. Не прилагайте натиск върху LCD екрана или неговите ръбове, когато го отваряте или когато вдигате компютъра. LCD екранът е чувствителен към натиск и прилагането на натиск върху него може да повреди екрана или да причини неизправност. За да отворите компютъра, придържайте основата с едната си ръка и внимателно повдигнете панела с LCD екрана с другата си ръка. За да преместите компютъра с отворен екран, дръжте компютъра с двете си ръце. ❑ Използвайте предпазна чанта, специално проектирана за вашия тип компютър.

Предпазни мерки > Работа с LCD екрана n149 N Работа с LCD екрана ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Не оставяйте LCD екрана срещу слънце. Това може да го повреди. Не позволявайте директна слънчева светлина да попада върху компютъра, когато работите с него в близост до прозорец. Не драскайте повърхността на LCD екрана и не упражнявайте натиск върху него. Това може да причини повреда. Използването на компютъра при ниска температура може да създаде остатъчно изображение върху LCD екрана. Това не е неизправност. Когато температурата се нормализира, нормалното състояние на екрана ще се възстанови. Върху LCD екрана може да се появи остатъчно изображение, ако за дълъг период от време е било изведено едно и също изображение. Остатъчното изображение ще изчезне след време. За да избегнете остатъчни изображения може да използвате скрийнсейвър. По време на работа LCD екрана се затопля. Това е нормално и не представлява неизправност. LCD е произведен чрез високопрецизна технология. Все пак е възможно да видите черни и/или светли точки (червени, сини или зелени), които се появяват за постоянно на LCD екрана. Това е нормален резултат от производствения процес и не представлява неизправност. Не сменяйте настройката за ориентация на LCD екрана в прозореца Настройки на Tablet PC, дори когато може да се изберат опции за промяна, тъй като това ще направи компютъра нестабилен. Sony не поема отговорност за неизправности, възникнали от промяна в настройките. Не упражнявайте натиск върху затворения капак на LCD екрана, тъй като може да се надраска или зацапа.