Views
8 months ago

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Bulgare

Предпазни

Предпазни мерки > Използване на удостоверяване чрез пръстов отпечатък n156 N Използване на удостоверяване чрез пръстов отпечатък ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Технологията за удостоверяване с пръстов отпечатък не гарантира пълно удостоверяване на потребителя или пълна защита на данните и хардуера. Sony не поема отговорности за проблеми и щети, възникнали от използването или невъзможността за използването на сензора за пръстови отпечатъци. Скоростта на разпознаване на пръстовия отпечатък зависи от работните условия и варира и при отделните хора. В случай че се наложи вграденото запаметяващо устройство да се инициализира, например след ремонт, шаблоните за пръстови отпечатъци ще бъдат загубени. Ще трябва да ги регистрирате отново. Поддръжката и управлението на данни относно удостоверяването с пръстов отпечатък се извършва на Ваша отговорност. Sony не поема отговорности за дефекти, възникнали от поддръжка и управление на данни. Възможно е да възникне неизправност със сензора за пръстови отпечатъци или той да бъде повреден, ако надраскате повърхността му с: ❑ твърд или остър предмет ❑ фини предмети, например прекарване на замърсен пръст през сензора за пръстови отпечатъци Освободете статичното електричество от пръста си като докоснете метален предмет, особено по време на сухите сезони (напр. зима), преди да сканирате пръстовия си отпечатък. Статичното електричество може да доведе до неизправност на сензора за пръстови отпечатъци.

Предпазни мерки > Използване на TPM n157 N Използване на TPM ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Въпреки че компютърът има функциите за сигурност TPM, те не гарантират пълна защита на данните и хардуера. Sony не поема отговорности за проблеми и щети, възникнали от използването на тези функции. След като инсталирате Infineon TPM Professional Package, трябва да зададете няколко TPM пароли на компютъра. Без тези пароли няма да можете да възстановите каквито и да било защитени с TPM данни. Задължително запишете паролите и ги съхранявайте на сигурно и недостъпно за други хора място. Задължително направете резервни копия на последния архивен файл за спешно възстановяване, файла с маркери за спешно възстановяване, файла с маркери за възстановяване на паролите и личния секретен файл и ги дръжте на безопасно и недостъпно за други хора място, преди да изпратите компютъра за ремонт. Съхранените данни в TPM, който е вграден в дънната платка, може да бъдат загубени или повредени по време на ремонта. Ако по време на ремонта се наложи смяна на дънната платка, TPM също ще бъде сменен. В такъв случай използвайте резервните копия на архивния файл за спешно възстановяване, файла с маркери за спешно възстановяване, файла с маркери за възстановяване на паролите и личния секретен файл, за да възстановите конфигурацията на TPM. Задължително направете резервно копие на данните, съхранени върху вграденото запаметяващо устройство, преди да изпратите компютъра за ремонт. Възможно е вграденото запаметяващо устройство да бъде инициализиран и върнат след ремонта и в такъв случай няма да можете да възстановите данните на устройството чрез резервните копия на файла с маркери за спешно възстановяване, файла с маркери за възстановяване на паролите и личния секретен файл. След като завършите помощника за стартиране на TPM, се уверете, че сте настроили операциите за автоматично архивиране. Ако прозорецът с отметка Run automatic backup now се покаже след настройката, поставете отметката и актуализирайте резервните файлове. Процесът на възстановяване чрез резервните файлове може да е неуспешен, ако не настроите операциите за автоматично архивиране. Поддръжката и управлението на защитени с TPM данни се извършва на Ваша отговорност. Sony не поема отговорности за дефекти, възникнали от поддръжка и управление на данни.