Views
7 months ago

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Bulgare

Отстраняване

Отстраняване на неизправности > Възстановяване/Носител за възстановяване n168 N Как мога да проверя обема на дяла за възстановяване? Вграденото запаметяващо устройство съдържа дял за възстановяване, където се съхраняват данни за възстановяване на системата. За да проверите обема на дяла за възстановяване, следвайте тези стъпки: 1 Щракнете върху Старт, щракнете с десен бутон върху Компютър и изберете Управление. 2 Щракнете върху Управление на дискове в Съхраняване отляво. Обемът на дяла за възстановяване и общия обем на устройството C са показани в реда Disk 0 в централния екран.

Отстраняване на неизправности > Възстановяване/Носител за възстановяване n169 N Как мога да намаля обема на дяла за възстановяване? Вграденото запаметяващо устройство съдържа дял за възстановяване, където се съхраняват данни за възстановяване на системата. Ако вашият компютър съдържа твърдотелен диск, може да искате да намалите до минимум дяла за възстановяване, като отстраните тези данни. 1 Ако възстановявате компютъра от носител за възстановяване (оптичен диск) за модел без вградено оптично дисково устройство, свържете външно оптично дисково устройство (не се доставя в комплекта) към компютъра и към променливотоков източник на захранване. 2 Поставете диска в оптичното дисково устройство или свържете USB флаш устройството (не се доставя в комплекта) към USB порта, докато компютърът е в нормален режим. ! Използвайте създадените при доставката на компютъра носител за възстановяване. Няма да можете да използвате USB устройствата, ако сте забранили функционирането на USB портовете в BIOS екрана за конфигуриране. За да разрешите функционирането на портовете, следвайте стъпките в Забрана на функционирането на вградени устройства (стр. 132). 3 Изключете компютъра и го включете отново. ✍ Ако използвате външното оптично дисково устройство или USB флаш устройството, натиснете бутона F11 няколко пъти, докато логото VAIO се скрие. 4 Натиснете бутона M или m, за да изберете VAIO Care Rescue, и натиснете бутона Enter. 5 Щракнете върху Tools и Start advanced recovery wizard. ✍ Когато се изведе съобщението Do you need to rescue data?, направете резервно копие на данните, ако е необходимо. 6 Следвайте инструкциите на екрана, докато се появи прозорецът Select recovery type. 7 Изберете Custom recovery - Remove recovery contents. 8 Следвайте инструкциите на екрана.