Views
9 months ago

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Bulgare

Отстраняване

Отстраняване на неизправности > Вградена камера n174 N Вградена камера Защо екранът за преглед не показва изображения или показва изображения с ниско качество? ❑ ❑ ❑ Вградената камера не може да бъде споделена между няколко приложения. Затворете текущото приложение, преди да отворите друго. За модели с Media Gallery не можете да използвате друго приложение за камера, което използва вградената камера, докато използвате сензорната функция на Media Gallery. В екрана за преглед може да се наблюдава шум, например хоризонтални ивици, когато наблюдавате бързодвижещ се обект. Това е нормално и не представлява неизправност. Ако проблемът не бъде отстранен, рестартирайте компютъра. Защо видеосигналът от вградената видеокамера прекъсва за секунди? Видео сигналът може да се прекъсне за няколко секунди, ако: ❑ се използва клавишна комбинация с клавиша Fn. ❑ се увеличи натоварването на централния процесор. Това е нормално и не представлява неизправност. Защо заснетите изображения са с лошо качество? ❑ ❑ ❑ Изображенията, заснети под флуоресцентна светлина, може да показват отражения на светлината. Тъмните дялове в заснетите изображения може да се появяват като шум. Зоната върху и около вградената камера е замърсена. Почистете зоната. Вижте Информация относно грижи и поддръжка (стр. 146).

Отстраняване на неизправности > Вградена камера n175 N Какво трябва да направя, ако заснетите изображения са с пропуснати кадри и прекъсване на звука? ❑ ❑ ❑ Настройките на ефектите на софтуерното приложение може да доведат до изпускане на кадри. Вж. помощния файл в софтуерното приложение за повече информация. Възможно е да работят повече софтуерни приложения, отколкото компютърът може да изпълнява. Излезте от приложенията, които не използвате в момента. Този проблем може да възникне, докато вашият компютър работи в режим на пестене на електроенергия, което понижава производителността на процесора. Вижте Избор на план на захранване (стр. 131), за да проверите текущия режим на захранване. Какво трябва да направя, ако при възпроизвеждане на видео се наблюдават пропуснати кадри, докато компютърът се захранва от батерията? Батерията е на изчерпване. Свържете компютъра към електрически контакт. Какво трябва да направя, ако се наблюдава трептене в заснетите изображения? Този проблем възниква, когато използвате видеокамерата при флуоресцентно осветление, поради несъответствието между честотата на осветлението и скоростта на затвора. За да намалите трептенето, променете ориентацията на видеокамерата или променете яркостта на изображенията. В някои софтуерни приложения можете да зададете подходяща стойност за едно от свойствата на камерата (напр. източник на осветление, трептене и др.), за да елиминирате шума от трептене.