Views
7 months ago

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Bulgare

Отстраняване

Отстраняване на неизправности > Оптични дискове n186 N ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Уверете се, че е инсталиран правилният софтуер на драйвер. Изпълнете следните стъпки: 1 Щракнете върху Старт и Контролен панел. 2 Щракнете върху Система и защита. 3 Щракнете върху Система. 4 Щракнете върху Диспечер на устройства отляво. Ще се появи прозорецът Диспечер на устройства със списък на хардуерните устройства на компютъра. Ако за устройство в списъка се извежда “X” или удивителен знак, може да е необходимо да активирате устройството или да инсталирате отново драйвера. 5 Щракнете двукратно върху оптичното дисково устройство, за да се отвори списък с оптичните дискови устройства на компютъра. 6 Щракнете два пъти върху желаното устройство. Можете да проверите софтуера на драйвера, като изберете раздела Драйвер и щракнете върху Подр. драйвер. 7 Щракнете върху OK, за да затворите прозореца. Уверете се, че на диска не е поставен залепващ се етикет. Залепващите се етикети може да се отлепят, докато дискът е в оптичното дисково устройство и да повредят устройството или да причинят неизправност. Ако се появи предупреждение за регионален код, дискът може да е несъвместим с оптичното дисково устройство. Вижте опаковката, за да проверите дали регионалният код е съвместим с оптичното дисково устройство. Ако забележите кондензация върху компютъра, спрете да го използвате най-малко за един час. Кондензацията може да доведе до неизправност на компютъра. Уверете се, че компютърът работи на захранване от електрическата мрежа, и опитайте диска отново.

Отстраняване на неизправности > Оптични дискове n187 N Какво да правя, ако не мога да запиша информация на Blu-ray Disc носител или моят компютър стане нестабилен по време на възпроизвеждане на Blu-ray Disc? ❑ ❑ Проверете дали оптичното дисково устройство поддържа работа с Blu-ray Disc носители. За възпроизвеждане на Blu-ray Disc носители със защитени авторски права трябва да актуализирате AACS кода. Ако се изведе съобщение, което ви предупреждава да актуализирате AACS кода, направете актуализация. ❑ ! Компютърът ви трябва да е свързан към интернет, за да можете актуализирате AACS кода. Възможно е да не можете да възпроизведете съдържанието на някой Blu-ray Disc на вашия компютър или компютърът да стане нестабилен по време на възпроизвеждане на Blu-ray Disc. За да възпроизвеждате съдържанието правилно, изтеглете и инсталирайте най-новите актуализации на софтуера за възпроизвеждане на Blu-ray Disc чрез VAIO Update. За информация как да използвате VAIO Update, вижте Актуализиране на компютъра (стр. 36). Какво да правя, ако не мога да запиша информация на CD носител? ❑ ❑ Уверете се, че няма стартирано софтуерно приложение нито има такова, което да се стартира автоматично, дори и скрийнсейвър. Ако използвате CD-R/RW диск със залепен етикет, сменете го с диск без етикет. Използването на дискове със залепени етикети може да доведе до грешка при запис или до повреда. Какво да правя, ако не мога да запиша информация на DVD носител? ❑ ❑ Уверете се, че използвате подходящ записваем DVD носител. Проверете какъв DVD формат е съвместим с оптичното дисково устройство. Някои марки DVD записваеми носители е възможно да не работят.