Views
8 months ago

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Bulgare

Отстраняване

Отстраняване на неизправности > Отпечатване n194 N Отпечатване Какво да правя, ако не мога да отпечатам документ? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Проверете дали принтерът е включен и дали кабелът му е добре свързан към портовете на принтера и на компютъра. Проверете дали принтерът е съвместим с операционната система Windows, инсталирана на компютъра. Може да се наложи да инсталирате софтуера на драйвера за принтера, преди да можете да използвате принтера. За повече информация вж. ръководството, придружаващо принтера. Ако принтерът не функционира, след като компютърът се възстанови от енергопестящ режим (на заспиване или на хибернация), рестартирайте компютъра. Ако с принтера са предоставени функции за двупосочна комуникация, забраняването тези функции от компютъра може да разреши отпечатването. Изпълнете следните стъпки: 1 Щракнете върху Старт и Устройства и принтери. 2 Щракнете с десен бутон върху иконата на принтера и изберете Свойства. 3 Щракнете върху раздела Портове. 4 Щракнете махнете отметката на Активирай поддръжка за двупосочен режим. 5 Щракнете върху OK. Това деактивира функциите за двупосочна комуникация на принтера, като например обмен на данни, наблюдение на състоянието и дистанционен панел. Ако принтерът е свързан към предлагания като опция порт-репликатор, проверете дали порт-репликаторът е свързан към източник на захранване. Ако сте забранили функционирането на USB портовете в BIOS екрана за конфигуриране, няма да можете да използвате принтера, свързан към някой от USB портовете. За да разрешите функционирането на портовете, следвайте стъпките в Забрана на функционирането на вградени устройства (стр. 132).

Отстраняване на неизправности > Микрофон n195 N Микрофон Какво да правя, ако микрофонът ми не работи? ❑ ❑ Компютърът не е оборудван с жак порт за микрофон. Не можете да използвате външен микрофон. Вашето входно звуково устройство може да е некоректно конфигурирано. За конфигурация на звуковото входно устройство, следвайте тези стъпки: 1 Затворете всички отворени програми. 2 Щракнете върху Старт и Контролен панел. 3 Щракнете върху Хардуер и звук. 4 Щракнете върху Управление на аудиоустройства в Звук. 5 В панела Записване, изберете желаното устройство да входящ звук и щракнете върху Направи по подразбиране. Как да предотвратя получаването на микрофония? Микрофонията възниква, когато микрофонът приема звуци от устройство за възпроизвеждане на звук, като например високоговорител. За да предотвратите този проблем: ❑ Дръжте микрофона на разстояние от устройството за възпроизвеждане на звук. ❑ Намалете силата на звука на високоговорителите и на микрофона.