Views
7 months ago

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Bulgare

Първи стъпки

Първи стъпки > Използване на батерията n 26 N 3 Натиснете и задръжте щифта по посока на стрелката (3) и издърпайте батерията по посока на стрелка (4). 4 Извадете батерията от компютъра, като я плъзнете по посока на стрелката.

Първи стъпки > Използване на батерията n 27 N ✍ Ако компютърът не разпознава батерията, изключете го и натиснете и задръжте бутона за изключване на батерията в продължение на три секунди с помощта на тънък продълговат предмет (например кламер). Ако това не реши проблема, отстранете батерията и я поставете отново. Ако към компютъра е монтирана батерия с висок капацитет, изключете компютъра и отстранете батерията с висок капацитет. Ако това не реши проблема, натиснете и задръжте бутона за изключване на батерията в продължение на три секунди. Ако проблемът не се разреши, отстранете и двете батерии и ги поставете отново. ! За ваша безопасност е силно препоръчително да използвате оригинални акумулаторни батерии и адаптери за променлив ток на Sony, които отговарят на стандартите за качество, и са доставени от Sony за вашия компютър VAIO. Някои компютри VAIO могат да функционират само с оригинална батерия на Sony.