Views
8 months ago

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Bulgare

Първи стъпки

Първи стъпки > Безопасно изключване на компютъра n 32 N Безопасно изключване на компютъра За да избегнете загуба на данни, изключвайте компютъра правилно, както е описано по-долу. Изключване на компютъра 1 Изключете периферните устройства, свързани към компютъра. 2 Запаметете информацията и затворете всички работещи програми. 3 Щракнете върху Старт и върху бутона Изключване. След малко компютърът се изключва автоматично. Уверете се, че индикаторът на захранването е изгаснал.

Първи стъпки > Използване на режимите за пестене на електроенергия n 33 N Използване на режимите за пестене на електроенергия Можете да се възползвате от настройките за управление на захранването, за да пестите енергията на батерията. В допълнение към нормалния режим на работа компютърът има два отделни режима за пестене на електроенергия според вашите нужди: на заспиване и на хибернация. ! Ако не възнамерявате да използвате компютъра за дълъг период от време, когато не е свързан към електрическата мрежа, поставете компютъра в режим на хибернация или го изключете. Ако зарядът на батерията се изразходи, докато компютърът е в режим на заспиване, ще загубите всички незапаметени данни. Няма да е възможно връщането до предходното състояние на работа. За да избегнете загуба на данни, трябва често да запаметявате своята информация. Режим Нормален режим Режим на заспиване Режим на хибернация Описание Това е нормалното състояние на компютъра, докато той се използва Зеленият индикатор на захранването свети, когато компютърът е в този режим. Режимът на заспиване изключва LCD дисплея и поставя вграденото запаметяващо устройство и процесора в режим на ниска консумация на енергия. Оранжевият индикатор на захранването мига бавно, когато компютърът е в този режим. Компютърът се възстановява от режим на заспиване по-бързо, отколкото от режим на хибернация. Режимът на заспиване консумира повече енергия от режима на хибернация. Когато компютърът е в режим на хибернация, състоянието на системата се запаметява във вграденото запаметяващо устройство и захранването се изключва. Дори ако зарядът на батерията се изразходи, няма да бъде загубена информация. Индикаторът на захранването е изгаснал, когато компютърът е в този режим.