Views
4 months ago

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Bulgare

Използване

Използване на VAIO компютъра > Използване на клавиатурата n 42 N Смяна на настройките за задно осветяване на клавиатурата Ако компютърът е оборудван със задно осветяване на клавиатурата можете да установите автоматично включване и изключване на осветяването на клавиатурата, в зависимост от интензивността на естественото осветяване. Освен това, можете да установите времеви период на неактивност на клавиатурата, след който се изключва задното осветяване. За да смените настройките за задно осветяване на клавиатурата 1 Щракнете върху Старт, Всички програми и VAIO Control Center. 2 Щракнете върху Keyboard and Mouse и Backlit Keyboard. ✍ Интензивността на естественото осветяване се измерва от сензор за естествено осветяване. Блокирането на сензора за естествено осветяване е възможно да доведе до включване на задното осветяване на клавиатурата.

Използване на VAIO компютъра > Използване на тъчпада n 43 N Използване на тъчпада Чрез тъчпада можете да поставяте курсора върху обекти на екрана, да ги избирате, плъзгате и да ги превъртате. Действие Описание Поставяне на курсора Плъзнете пръста си по тъчпада (1), за да поставите курсора (2) върху елемент или обект. Щракване Натиснете левия бутон (3) веднъж. Двукратно щракване Натиснете левия бутон на мишката два пъти последователно. Щракване с десен бутон Натиснете десния бутон (4) веднъж. В много приложения това действие извежда контекстно меню (ако има такова). Плъзгане Плъзнете пръста си по тъчпада, докато държите натиснат левия бутон. Превъртане Плъзнете пръста си по десния край на тъчпада, за да превъртате вертикално. Плъзнете пръста си по долния край, за да превъртате хоризонтално. След като започнете вертикално или хоризонтално превъртане, можете да местите пръста си кръгово върху тъчпада, за да продължавате да превъртате, без да вдигате пръста си от тъчпада (функцията за превъртане е достъпна само в приложения, които поддържат функция за превъртане чрез тъчпада). Придвижване с докосване Жест с пръсти Плъзнете с бързо движение два от пръстите си линейно по тъчпада. В браузъри или програми за преглед на изображения можете да плъзнете наляво, за да се придвижите назад, или надясно, за да се придвижите напред. При някои софтуерни приложения можете да направите жест с пръсти върху тъчпада с цел мащабиране. Движете пръстите си навън, за да увечите, и навътре, за да намалите. ✍ Можете да активирате/деактивирате тъчпада, като натиснете бутоните Fn+F1. Можете също така да използвате VAIO Control Center, за да смените настройките на тъчпада. ! Преди да забраните тъчпада, свържете мишка. Ако забраните тъчпада, преди да сте свързали мишка, за операции, изискващи използване на курсор, ще можете да използвате само клавиатурата.