Views
7 months ago

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Bulgare

Използване

Използване на VAIO компютъра > Използване на бутоните със специални функции n 44 N Използване на бутоните със специални функции Компютърът е оборудван със специални бутони, които са в помощ при използване на специфични функции на компютъра. Бутон със специална функция Функции Бутон ASSIST Бутон WEB Бутон VAIO Бутон за изваждане на диск Зарежда VAIO Care, когато компютърът е включен. Докато компютърът е изключен, бутонът ASSIST стартира VAIO Care Rescue. VAIO Care Rescue може да се използва за възстановяване на компютъра в случай на сериозен проблем, например, когато Windows не се стартира. Вижте Използване на VAIO Care (стр. 38) за повече информация. Когато компютърът е в нормален режим, бутонът WEB стартира уеббраузъра, присъединен към бутона по подразбиране. Когато компютърът е изключен, бутона WEB активира функцията Бърз уеб достъп и стартира уеб браузъра, използван с тази функция. Вижте Използване на функцията Бърз уеб достъп (стр. 45) за повече информация. ! Бутонът WEB не функционира , когато компютърът е в режим Покой или Хибернация. Изпълнява зададената по подразбиране функция на бутона. Можете да промените настройките по подразбиране чрез VAIO Control Center. Изваждане на тавата на оптичното дисково устройство.

Използване на VAIO компютъра > Използване на функцията Бърз уеб достъп n 45 N Използване на функцията Бърз уеб достъп Функцията Бърз уеб достъп позволява незабавен достъп до интернет без стартиране на операционната система Windows. Някои от описаните в този раздел функции и опции е възможно да не са налице при вашия компютър. Активиране на функцията Бърз уеб достъп За да активирате функцията Бърз уеб достъп, компютърът трябва да е изключен. За да активирате функцията Бърз уеб достъп 1 Натиснете бутона WEB на компютъра. 2 Следвайте инструкциите в инсталационната процедура за първоначално конфигуриране. След като завършите първоначалното конфигуриране, уеб браузърът, използван с функцията Бърз уеб достъп, се стартира само с натискане на бутона WEB при следващото стартиране на функцията.