Views
7 months ago

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Bulgare

Използване

Използване на VAIO компютъра > Използване на оптичното дисково устройство n 52 N ! За възпроизвеждане на Blu-ray Disc носители със защитени авторски права, актуализирайте AACS кода. Актуализирането на AACS кода изисква достъп до интернет. Както и при други устройства за оптични носители, различни обстоятелства може да ограничат съвместимостта или да не позволят възпроизвеждането на Blu-ray Disc носители. Компютрите VAIO може да не поддържат възпроизвеждане на клипове от пакетирани медийни файлове, записани във формат AVC или VC1 с високи скорости на трансфер. За някои видове съдържание на DVD и BD-ROM Disc носители се изискват регионални настройки. Ако регионалните настройки на оптичното дисково устройство не отговарят на регионалното кодиране на диска, възпроизвеждането няма да е възможно. Освен ако външният монитор не е съвместим със стандарта за широколентова система за защита на цифрово съдържание (HDCP), не можете да възпроизвеждате или преглеждате съдържанието на защитени с авторското право Blu-ray Disc носители. Някои видове съдържание може да ограничават изходящия видео сигнал да бъде със стандартно качество или да забраняват изцяло изходящ аналогов видео сигнал. При изходящ видео сигнал през цифрова връзка, например HDMI връзка или DVI връзка, се препоръчва използване на цифрова HDCP съвместима среда за оптимална съвместимост и качество на картината. Затворете всички резидентни програми, преди да възпроизвеждате или записвате диск, тъй като това може да причини неизправност на компютъра.

Използване на VAIO компютъра > Използване на оптичното дисково устройство n 53 N Бележки относно използването на оптично дисково устройство За запис на данни на диск ❑ ❑ ❑ ❑ Използвайте само кръгли дискове. Не използвайте дискове с друга форма (звезда, сърце, картичка и др.), тъй като това може да увреди оптичното дисково устройство. Не удряйте и не клатете компютъра по време на запис на данни върху диск от оптично дисково устройство. Не включвайте и не изключвайте захранващия кабел или адаптера за променлив ток, докато оптичното дисково устройство записва данни върху диска. Не включвайте или изключвайте компютъра към или от порта-репликатор (опция) по време на запис на данни върху диск от оптично дисково устройство. За възпроизвеждането на дискове За да постигнете оптимална производителност при възпроизвеждане на дискове, трябва да следвате тези препоръки: ❑ Някои CD плейъри и оптични дискови устройства на компютри може да не могат да възпроизвеждат компактдискове, създадени на носител CD-R или CD-RW. ❑ Някои DVD плейъри и компютърни оптични дискови устройства е възможно да не могат да възпроизвеждат DVD дискове, създадени на носители DVD+R DL, DVD-R DL, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW или DVD-RAM. ❑ Когато вашият компютър е оборудван с устройство за Blu-ray Disc носители, той може да възпроизвежда Blu-ray Disc носители. Възможно е да не успеете да възпроизведете съдържанието на някои Blu-ray Disc носители чрез компютъра или може да възникнат грешки в компютъра по време на възпроизвеждането на Blu-ray Disc носители. За да възпроизвеждате съдържанието правилно, изтеглете и инсталирайте най-новите актуализации на софтуера за възпроизвеждане на Blu-ray Disc чрез VAIO Update. За информация как да използвате VAIO Update, вижте Актуализиране на компютъра (стр. 36). ❑ В зависимост от системата, можете да откриете прекъсвания на звука и/или изпуснати кадри по време на възпроизвеждане на AVC HD. ❑ Не превключвайте компютъра в нито един от режимите за пестене на електроенергия, докато компютърът възпроизвежда диск.